Newsletter

Szanowni Czytelnicy!

    Mam ogromną przyjemność przekazać na Państwa ręce najnowszy 48 numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W numerze tym publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, nawigacji morskiej oraz transportu nawodnego i lądowego.
   
   Artykuły z zakresu technologii morskich i innowacji dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym, modelowaniem pracy systemów okrętowych takich jak kotły parowe i systemy DP, wykorzystaniem paliw ciekłych oraz wybranym kwestiom ontologii automatycznej komunikacji na morzu.
   
   Dział Nawigacja i Transport Morski zawiera głównie artykuły związane z wykorzystaniem zintegrowanych systemów nawigacji morskiej, optymalizacji tras morskich, analizie domen statków oraz symulacji stochastycznych w analizie prowadzenia akcjki ratowniczych na morzu.
   
   W sekcji Transportation Engineering artykuły dotyczą głównie tematyki wodnego transportu śródlądowego, wykorzystania infrastruktury drogowej w Unii Europejskiej oraz optymalizacji parametrów obszarów portowych. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł podejmujący zagadnienia podstaw teoretycznych wykorzystania kontrolowanej reakcji pirotechnicznej jako źródła energii dla transportu urobku kopalnego z dna morskiego.
   
   Korzystając z okazji informuję, iż nasz kwartalnik został zaindeksowany w międzynarodowej bazie czasopism naukowych Global Impact Factor (GIF).  Jednocześnie dokonana została ocena jakości wydawniczej za pomocą alternatywnego wskaźnika bibliometrycznego Global Impact and Quality Factor, którego wartości w ostatnich czterech latach wynosiły: 2012 – 0,415; 2013 – 0,528; 2014 – 0,780; 2015 – 0,854. Wskaźnik wykazuje wyraźną tendencję wzrostową jakości naszego czasopisma – w ciągu ostatnich 2 lat działalności wzrósł o 61,7%.
 
  Autorów gorąco zachęcam do nadsyłania artykułów zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.
 
                                                                                                            dr hab. inż. Leszek Chybowski
                                                                                                            Redaktor Naczelny
                                                                                                            Szczecin, 25.12.2016     

Z przyjemnością informujemy, że nasz kwartalnik podwyższył o 10% wskaźnik Index Copernicus (ICV 2015), który aktualnie wynosi 87,49.

Czytaj więcej...

Z przyjemnością informujemy, iż nasz kwartalnik został zaindeksowany w międzynarodowej bazie czasopism naukowych Global Impact Factor (GIF).  Jednocześnie dokonana została ocena jakości wydawniczej za pomocą alternatywnego wskaźnika bibliometrycznego Global Impact and Quality Factor, którego wartości w ostatnich czterech latach wynosiły: 2012 – 0,415; 2013 – 0,528; 2014 – 0,780; 2015 – 0,854. Wskaźnik wykazuje wyraźną tendencję wzrostową jakości naszego czasopisma – w ciągu ostatnich 2 lat działalności wzrósł o 61,7%.
 

Szanowni Czytelnicy!

   Niniejszym z wielką przyjemnością przekazuję na Państwa ręce najnowszy 47 numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W numerze tym publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu inżynierii transportu, nawigacji morskiej oraz techniki okrętowej.

   Artykuły z zakresu technologii morskich i innowacji dotyczą zagadnień wpływu uszkodzeń siłowni okrętowych na środowisko, zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym, diagnostyki obiektów technicznych, wykorzystania symulacji w analizie działania kotłów okrętowych oraz analiz numerycznych charakterystyk hydrodynamicznych śrub napędowych z dyszą.

   Dział Nawigacja i Transport Morski zawiera artykuły związane z wykorzystaniem systemów nawigacji satelitarnej, dynamicznej optymalizacji bezpiecznej trajektorii statku, nowoczesnym technikom i narzędziom w przetwarzaniu danych nawigacyjnych oraz navigacji w strefach kontrolowanej emisji spalin (ECA).

   W sekcji Transportation Engineering artykuły dotyczą głównie tematyki wodnego transportu śrudlądowego, korzyści z wykorzystania LNG w transporcie miejskim oraz zagadnieniom ochrony rynków wewnętrznych w transporcie drogowym w krajach Unii Europejskiej.

   Jednocześnie korzystając z okazji z wielką radością informuję, iż Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie zostały włączone do uruchomionego w 2015 roku indeksu Emerging Sources Citation Index (ESCI) in Web of Science™ Core Collection. Świadczy o tym, iż nasze poczynania w świecie wydawnictw naukowych zostały dostrzeżone przez specjalistów z Thomson Reuters. To dla nas duże wyróżnienie i wyraz uznania dla naszego dążenia do ciągłego podwyższania jakości kwartalnika. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie władz uczelni oraz za zaangażowanie moich współpracowników, członków rady naukowej i recenzentów.

   Autorów gorąco zachęcam do nadsyłania artykułów zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.

 
                                                                                                            dr hab. inż. Leszek Chybowski
                                                                                                            Redaktor Naczelny
                                                                                                            Szczecin, 20.09.2016     
Szanowni Czytelnicy!

Z wielką radością informuję, iż nasze czasopismo zostało zaindeksowane w uruchomionej w 2015 roku nowej bazy Emerging Sources Citation Index (ESCI), która została dołączona do Web of Science™ Core Collection firmy Thomson Reuters. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie i uznanie naszego dążenia do ciągłego podwyższania jakości naszego kwartalnika.


Jesteśmy pewni, że nasza obecność w bazie ESCI zwiększy widzialność czasopisma na arenie międzynarodowej.
 

dr hab. inż. Leszek Chybowski
redaktor naczelny


Thomson Reuters ESCI

     Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin zgodnie z decyzją Nr 790/P-DUN/2016 z dn. 17 czerwca 2016 r. uzyskał dofinansowanie na lata 2016-2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 
     Przedsięwzięcie obejmuje realizację następujących zadań:

  1. Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access (typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet).
  2. Zlecenie realizacji tłumaczeń i korekty językowej native speakerowi (typ zadania: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji);
  3. Publikacje uznanych zagranicznych naukowców i ich udział w składzie rady naukowej czasopisma (typ zadania: udział uznanych zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma);
  4. Opracowanie i uruchomienie na stronie internetowej wydawnictwa modułu wymiany artykułów i realizacji recenzji w systemie redaktor – autor – recenzent (typ zadania: udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji).

     Zadania zostaną zrealizowane w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017.      

Szanowni Czytelnicy!
 
     Niniejszym przekazuję na Państwa ręce najnowszy 46 numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W numerze tym publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu inżynierii transportu, nawigacji morskiej oraz techniki okrętowej.
 
    Artykuły dotyczą zagadnień bezpieczeństwa transportu (chemikaliowce, transport LNG) najnowszych badań w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn okrętowych (w tym diagnostyki pomp płuczkowych na statkach wiertniczych, konstrukcji morskich podwodnych pojazdów autonomicznych oraz morskiego wyposażenia pomiarowego) a także nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu komunikacji morskiej, przetwarzaniu danych nawigacyjnych oraz morskim systemom określania położenia jednostek pływających (AIS, systemy radarowe, Dynamic Global Navigation Satellite System). Na szczególną uwagę zasługuje artykuł „On navigation as a scientific discipline” podsumowujące dotychczasowe osiągnięcia w obrębie nawigacji oraz możliwości sklasyfikowania jej jako samodzielnej dyscypliny naukowej.
 
     Autorów gorąco zachęcam do nadsyłania artykułów zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.                                                                                                            
 
 
 
                                                                                                            dr inż. Leszek Chybowski
                                                                                                            Redaktor Naczelny
                                                                                                            Szczecin, 27.06.2016     
Na łamach Akademickich Aktualności Morskich (AAM No 1/2016, s. 8-9) zamieszczono artykuł o naszym czasopiśmie.

Marine News
 
Szanowni Czytelnicy!
 
      Niniejszym mam wielką przyjemność przekazać na Państwa ręce najnowszy 45 numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. Za nami pierwszy rok publikacji Zeszytów Naukowych w nowej odsłonie graficznej. W tym okresie opracowaliśmy nowe procedury wydawnicze dopasowane do realiów współczesnej nauki i nakierowane na otwarty dostęp do wyników prac badawczych, uzyskaliśmy poprawę punktacji naszego czasopisma w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz rankingu Index Copernicus. Ponadto nasze czasopismo zostało  zaindeksowane w InfoBase Index oraz prestiżowej bazie DOAJ. Wszystkie te działania poskutkowały rosnącym zainteresowaniem czasopismem ze strony czytelników. Jest to wynikiem wysiłku wielu osób, w tym pracowników Działu Wydawnictw Akademii Morskiej w Szczecinie, członków Rady Naukowej czasopisma oraz recenzentów i konsultantów – wszystkim tym osobom serdecznie dziękuję za ich nieoceniony wkład. 

     Żywię nadzieję, że ustawiczna poprawa jakości treści prezentowanych na łamach naszego kwartalnika poskutkuje akredytacją prestiżowych instytucji wymiany informacji naukowej. Docelowo zamierzamy znaleźć się w bazach Scopus i Web of Science, jednak wymaga to wiele pracy. Dlatego też prosimy o zgłaszanie nam wszelkich uwag, które mogą przyczynić się do poprawy jakości naszego kwartalnika.

     W najnowszym numerze kwartalnika znajdzie się coś dla każdego zainteresowanego szeroko pojętą tematyką morską. Opublikowaliśmy opracowania poświęcone zagadnieniom hydrodynamiki okrętu, teorii sterowania, zagadnieniom prawnym w ruchu morskim, zaawansowanym technikom komunikacji i lokalizacji oraz bezpieczeństwa żeglugi, a także eksploatacji akwenów portowych i obszarów przybrzeżnych. Artykuły przedstawiają wyniki prac badawczych z zakresu mechaniki okrętowej (marine engineering), nawigacji i inżynierii transportu (transportation engineering) wykorzystując najnowsze narzędzia takie jak zaawansowane modele matematyczne, systemy wspomagania decyzji czy też rzeczywistość rozszerzoną (augumented reality). Sądzę, iż dzięki interdyscyplinarności przedstawionego materiału oraz stosunkowo szerokiemu zakresowi tematycznym niniejszy numer spotka się z zadowoleniem i satysfakcją czytelników.

   Autorów gorąco zachęcam do nadsyłania artykułów. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://journals.am.szczecin.pl.                                                                                                            
 
 
                                                                                                            dr inż. Leszek Chybowski
                                                                                                            Redaktor Naczelny
                                                                                                            Szczecin, 23.03.2016     

W roku 2015 wydaliśmy numery 41-44 kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin). Razem opublikowaliśmy 74 artykuły, w tym w nr. 41 - 12 artykułów, nr. 42 - 18 artykułów, nr 43 - 15 artykułów i w nr. 44 - 29 artykułów. Suma liczby autorów z poszczególnych numerów (bez uwzglednienia powtórzeń w danym numerze) wyniosła 166 autorów, w tym 85 zagranicznych. Szczegółowa liczba artykułów w poszczególnych sekcjach oraz całkowita liczba autorów z podziałem na kraj afiliacji zostały przedstawione na poniższych wykresach.
  

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin w dn. 08 stycznia 2016 roku został zaindeksowany w prestiżowej bazie danych DOAJ (Directory of Open Access Journals), która skupia czasopisma publikujące w systemie otwartego dostepu. Przypominamy, iż wszystkie publikowane na łamach naszego kwartalnika artykuły udostępniane są w Internecie na zasadach otwartego dostępu zgodnie z licencją Creative Commons uznanie autorstwa (CC BY 4.0). Więcej informacji na stronie bazy danych DOAJ.
 

 

Informujemy, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin uzyskał 8 punktów w opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liście czasopism punktowanych z 23 grudnia 2015 roku (wykaz B, poz. 2105).

Szanowni Państwo

     Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce, kolejny 44 numer kwartalnika Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, w którym opublikowane zostały materiały powiązane tematycznie z branżą morską oraz inżynierią transportu. Jestem przekonany, iż lektura niniejszego numeru dostarczy Państwu wiele przyjemności.

   Część poświęcona mechanice okrętowej zawiera materiały dotyczące analizy charakterystyk współczesnych układów napędowych statków, prac nad jednoskładnikowymi kompozytami poliestrowymi, nowymi rozwiązaniami urządzeń okrętowych (inklinometry,  maszyny sterowe) oraz wybranymi zagadnieniami z zakresu projektowania statków i diagnostyki temperaturowej.

   Część nawigacyjna poświęcona jest wykorzystaniu systemów GNSS i technologii radarowej na statkach morskich, optymalizacji tras morskich, przybliżonemu określaniu charakterystyk oporowych kontenerowców, oprzyrządowaniu nawigacyjnym w obszarze trasy Morza Północnego oraz kwestiom bezpieczeństwa żeglugi pasażerskiej w akwenie Morza Bałtyckiego.


    W części transportowej zaś zamieszczamy artykuły na temat poprawy efektywności i bezpieczeństwa eksploatacji środków transportu, portów oraz systemów zaopatrzenia. W niniejszym numerze znalazły się też artykuły poświęcone analizie przyczynowo-skutkowej pożarów na statkach, nowemu systemowi radarowemu na polskim wybrzeżu, zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych oraz aspektom oceny jakości.

    Wszystkich czytelników gorąco zachęcamy do przekazywania nam swoich uwag, zaś autorów do nadsyłania artykułów. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania internetowej strony dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.

 

                                                                                                      dr inż. Leszek Chybowski
                                                                                                      Redaktor Naczelny
                                                                                                      Szczecin, 07.12.2015

Szanowni Państwo

    Jest nam bardzo miło oddać w Państwa ręce, kolejny 43 numer kwartalnika Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, w którym opublikowane zostały materiały powiązane tematycznie z branżą morską, w tym głównie z kwestiami poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

    Część poświęcona mechanice okrętowej zawiera materiały poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa eksploatacyjnego, minimalizacji zużycia energii oraz nowoczesnym systemom sterowania. Część nawigacyjna poświęcona jest działaniom SAR na morzu, minimalizacji ryzyka kolizji w ruchu morskim oraz kwestiom poprawy bezpieczeństwa nawigacyjnego. W części transportowej zaś zamieszczamy artykuły na temat eksploatacji statków w ekstremalnych warunkach, m.in. żegluga w lodach, żegluga w pobliżu morskich wiatrowych, w obszarach zagrożonych atakiem piratów.

    Wszystkich czytelników gorąco zachęcamy do przekazywania nam swoich uwag, zaś autorów do nadsyłania artykułów. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania internetowej strony dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.

 


                                                                           dr inż. Leszek Chybowski                            dr hab. inż. Jakub Montewka
                                                                           Redaktor Naczelny                                      Redaktor Honorowy
                                                                           Szczecin, 30.06.2015
Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie