Newsletter

Szanowni Państwo

     Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce, kolejny 44 numer kwartalnika Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, w którym opublikowane zostały materiały powiązane tematycznie z branżą morską oraz inżynierią transportu. Jestem przekonany, iż lektura niniejszego numeru dostarczy Państwu wiele przyjemności.

   Część poświęcona mechanice okrętowej zawiera materiały dotyczące analizy charakterystyk współczesnych układów napędowych statków, prac nad jednoskładnikowymi kompozytami poliestrowymi, nowymi rozwiązaniami urządzeń okrętowych (inklinometry,  maszyny sterowe) oraz wybranymi zagadnieniami z zakresu projektowania statków i diagnostyki temperaturowej.

   Część nawigacyjna poświęcona jest wykorzystaniu systemów GNSS i technologii radarowej na statkach morskich, optymalizacji tras morskich, przybliżonemu określaniu charakterystyk oporowych kontenerowców, oprzyrządowaniu nawigacyjnym w obszarze trasy Morza Północnego oraz kwestiom bezpieczeństwa żeglugi pasażerskiej w akwenie Morza Bałtyckiego.


    W części transportowej zaś zamieszczamy artykuły na temat poprawy efektywności i bezpieczeństwa eksploatacji środków transportu, portów oraz systemów zaopatrzenia. W niniejszym numerze znalazły się też artykuły poświęcone analizie przyczynowo-skutkowej pożarów na statkach, nowemu systemowi radarowemu na polskim wybrzeżu, zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych oraz aspektom oceny jakości.

    Wszystkich czytelników gorąco zachęcamy do przekazywania nam swoich uwag, zaś autorów do nadsyłania artykułów. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania internetowej strony dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.

 

                                                                                                      dr inż. Leszek Chybowski
                                                                                                      Redaktor Naczelny
                                                                                                      Szczecin, 07.12.2015
Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie