Newsletter

Informujemy, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin uzyskał 8 punktów w opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liście czasopism punktowanych z 23 grudnia 2015 roku (wykaz B, poz. 2105).

Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie