Newsletter

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin w dn. 08 stycznia 2016 roku został zaindeksowany w prestiżowej bazie danych DOAJ (Directory of Open Access Journals), która skupia czasopisma publikujące w systemie otwartego dostepu. Przypominamy, iż wszystkie publikowane na łamach naszego kwartalnika artykuły udostępniane są w Internecie na zasadach otwartego dostępu zgodnie z licencją Creative Commons uznanie autorstwa (CC BY 4.0). Więcej informacji na stronie bazy danych DOAJ.
 

 
Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie