Newsletter

W roku 2015 wydaliśmy numery 41-44 kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin). Razem opublikowaliśmy 74 artykuły, w tym w nr. 41 - 12 artykułów, nr. 42 - 18 artykułów, nr 43 - 15 artykułów i w nr. 44 - 29 artykułów. Suma liczby autorów z poszczególnych numerów (bez uwzglednienia powtórzeń w danym numerze) wyniosła 166 autorów, w tym 85 zagranicznych. Szczegółowa liczba artykułów w poszczególnych sekcjach oraz całkowita liczba autorów z podziałem na kraj afiliacji zostały przedstawione na poniższych wykresach.
  
Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie