Newsletter

Szanowni Czytelnicy!
 
      Niniejszym mam wielką przyjemność przekazać na Państwa ręce najnowszy 45 numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. Za nami pierwszy rok publikacji Zeszytów Naukowych w nowej odsłonie graficznej. W tym okresie opracowaliśmy nowe procedury wydawnicze dopasowane do realiów współczesnej nauki i nakierowane na otwarty dostęp do wyników prac badawczych, uzyskaliśmy poprawę punktacji naszego czasopisma w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz rankingu Index Copernicus. Ponadto nasze czasopismo zostało  zaindeksowane w InfoBase Index oraz prestiżowej bazie DOAJ. Wszystkie te działania poskutkowały rosnącym zainteresowaniem czasopismem ze strony czytelników. Jest to wynikiem wysiłku wielu osób, w tym pracowników Działu Wydawnictw Akademii Morskiej w Szczecinie, członków Rady Naukowej czasopisma oraz recenzentów i konsultantów – wszystkim tym osobom serdecznie dziękuję za ich nieoceniony wkład. 

     Żywię nadzieję, że ustawiczna poprawa jakości treści prezentowanych na łamach naszego kwartalnika poskutkuje akredytacją prestiżowych instytucji wymiany informacji naukowej. Docelowo zamierzamy znaleźć się w bazach Scopus i Web of Science, jednak wymaga to wiele pracy. Dlatego też prosimy o zgłaszanie nam wszelkich uwag, które mogą przyczynić się do poprawy jakości naszego kwartalnika.

     W najnowszym numerze kwartalnika znajdzie się coś dla każdego zainteresowanego szeroko pojętą tematyką morską. Opublikowaliśmy opracowania poświęcone zagadnieniom hydrodynamiki okrętu, teorii sterowania, zagadnieniom prawnym w ruchu morskim, zaawansowanym technikom komunikacji i lokalizacji oraz bezpieczeństwa żeglugi, a także eksploatacji akwenów portowych i obszarów przybrzeżnych. Artykuły przedstawiają wyniki prac badawczych z zakresu mechaniki okrętowej (marine engineering), nawigacji i inżynierii transportu (transportation engineering) wykorzystując najnowsze narzędzia takie jak zaawansowane modele matematyczne, systemy wspomagania decyzji czy też rzeczywistość rozszerzoną (augumented reality). Sądzę, iż dzięki interdyscyplinarności przedstawionego materiału oraz stosunkowo szerokiemu zakresowi tematycznym niniejszy numer spotka się z zadowoleniem i satysfakcją czytelników.

   Autorów gorąco zachęcam do nadsyłania artykułów. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://journals.am.szczecin.pl.                                                                                                            
 
 
                                                                                                            dr inż. Leszek Chybowski
                                                                                                            Redaktor Naczelny
                                                                                                            Szczecin, 23.03.2016     
Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie