Newsletter

Na łamach Akademickich Aktualności Morskich (AAM No 1/2016, s. 8-9) zamieszczono artykuł o naszym czasopiśmie.

Marine News
 
Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie