Newsletter

Szanowni Czytelnicy!

   Niniejszym z wielką przyjemnością przekazuję na Państwa ręce najnowszy 47 numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W numerze tym publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu inżynierii transportu, nawigacji morskiej oraz techniki okrętowej.

   Artykuły z zakresu technologii morskich i innowacji dotyczą zagadnień wpływu uszkodzeń siłowni okrętowych na środowisko, zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym, diagnostyki obiektów technicznych, wykorzystania symulacji w analizie działania kotłów okrętowych oraz analiz numerycznych charakterystyk hydrodynamicznych śrub napędowych z dyszą.

   Dział Nawigacja i Transport Morski zawiera artykuły związane z wykorzystaniem systemów nawigacji satelitarnej, dynamicznej optymalizacji bezpiecznej trajektorii statku, nowoczesnym technikom i narzędziom w przetwarzaniu danych nawigacyjnych oraz navigacji w strefach kontrolowanej emisji spalin (ECA).

   W sekcji Transportation Engineering artykuły dotyczą głównie tematyki wodnego transportu śrudlądowego, korzyści z wykorzystania LNG w transporcie miejskim oraz zagadnieniom ochrony rynków wewnętrznych w transporcie drogowym w krajach Unii Europejskiej.

   Jednocześnie korzystając z okazji z wielką radością informuję, iż Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie zostały włączone do uruchomionego w 2015 roku indeksu Emerging Sources Citation Index (ESCI) in Web of Science™ Core Collection. Świadczy o tym, iż nasze poczynania w świecie wydawnictw naukowych zostały dostrzeżone przez specjalistów z Thomson Reuters. To dla nas duże wyróżnienie i wyraz uznania dla naszego dążenia do ciągłego podwyższania jakości kwartalnika. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie władz uczelni oraz za zaangażowanie moich współpracowników, członków rady naukowej i recenzentów.

   Autorów gorąco zachęcam do nadsyłania artykułów zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.

 
                                                                                                            dr hab. inż. Leszek Chybowski
                                                                                                            Redaktor Naczelny
                                                                                                            Szczecin, 20.09.2016     
Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie