Newsletter

Szanowni Czytelnicy!

    Mam ogromną przyjemność przekazać na Państwa ręce najnowszy 48 numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W numerze tym publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, nawigacji morskiej oraz transportu nawodnego i lądowego.
   
   Artykuły z zakresu technologii morskich i innowacji dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym, modelowaniem pracy systemów okrętowych takich jak kotły parowe i systemy DP, wykorzystaniem paliw ciekłych oraz wybranym kwestiom ontologii automatycznej komunikacji na morzu.
   
   Dział Nawigacja i Transport Morski zawiera głównie artykuły związane z wykorzystaniem zintegrowanych systemów nawigacji morskiej, optymalizacji tras morskich, analizie domen statków oraz symulacji stochastycznych w analizie prowadzenia akcjki ratowniczych na morzu.
   
   W sekcji Transportation Engineering artykuły dotyczą głównie tematyki wodnego transportu śródlądowego, wykorzystania infrastruktury drogowej w Unii Europejskiej oraz optymalizacji parametrów obszarów portowych. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł podejmujący zagadnienia podstaw teoretycznych wykorzystania kontrolowanej reakcji pirotechnicznej jako źródła energii dla transportu urobku kopalnego z dna morskiego.
   
   Korzystając z okazji informuję, iż nasz kwartalnik został zaindeksowany w międzynarodowej bazie czasopism naukowych Global Impact Factor (GIF).  Jednocześnie dokonana została ocena jakości wydawniczej za pomocą alternatywnego wskaźnika bibliometrycznego Global Impact and Quality Factor, którego wartości w ostatnich czterech latach wynosiły: 2012 – 0,415; 2013 – 0,528; 2014 – 0,780; 2015 – 0,854. Wskaźnik wykazuje wyraźną tendencję wzrostową jakości naszego czasopisma – w ciągu ostatnich 2 lat działalności wzrósł o 61,7%.
 
  Autorów gorąco zachęcam do nadsyłania artykułów zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.
 
                                                                                                            dr hab. inż. Leszek Chybowski
                                                                                                            Redaktor Naczelny
                                                                                                            Szczecin, 25.12.2016     
Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie