Newsletter

Szanowni Czytelnicy,

                Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu najnowszy 49 numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W numerze tym publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, nawigacji morskiej oraz inżynierii transportu. Przedstawiamy również artykuły podejmujące kwestie bezpieczeństwa w górnictwie, wykorzystania nowych technik komunikacyjnych oraz modeli przeszukiwania danych dla predykcji strumienia energii fal oceanicznych w sytuacji braku informacji archiwalnych.
         
             Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru przygotował prof. Oliver Mayer pełniący funkcję Senior Principal Engineer w General Electric Global Research. Artykuł ten poświęcony jest wykorzystaniu narzędzi TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań), a zwłaszcza nowatorskiemu zastosowaniu trimmingu w upraszczaniu obwodów elektrycznych. Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniająca naukę. Mam nadzieje, że niniejszy materiał będzie interesujący dla wszystkich poszukujących innowacyjnych metod rozwoju systemów technicznych.

                W sekcji technologii morskich zamieszczamy artykuły dotyczące hydromechaniki statku, wykorzystania silników dwupaliwowych oraz wybranym aspektom automatyki okrętowej.

                W dziale dotyczącym nawigacji przedstawiony został mobilny system nawigacyjny oraz opisano zagadnienia związane ze statecznością masowca oraz procedurami kontroli wskaźników kursowych statków handlowych.

                W sekcji inżynieria transportu zamieszczamy artykuły, które dotyczą transportu śródlądowego oraz eksperymentalnej weryfikacji koncepcji wykorzystania kontrolowanej reakcji pirotechnicznej jako źródła energii w systemie transportu urobku kopalnego z dna morskiego.

                Autorów gorąco zachęcam do nadsyłania artykułów zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.

                                                                                                                                 dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
                                                                                                                                 Redaktor Naczelny
                                                                                                                                Szczecin, 17.03.2017
Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie