Newsletter

Szanowni Czytelnicy,

   Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu najnowszy 50(121) numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W bieżącym numerze publikujemy wyniki recent badań z zakresu techniki i energetyki okrętowej, nawigacji morskiej oraz inżynierii transportu.

   Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru przygotował Dr. Floris Goerlandt - naukowiec z Aalto University. Artykuł ten poświęcony jest modelowaniu scenariuszy rozlewów olejowych będących wynikiem kolizji tankowców na północnym Morzu Bałtyckim. Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniajaca naukę: grant nr 790/P-DUN/2016. Mam nadzieję, że niniejszy materiał będzie atrakcyjny dla wszystkich czytelników zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa w transporcie morskim oraz minimalizacji skutków katastrof ekologicznych.

   W sekcji Technika Mirska i Innowacje zamieszczamy artykuły dotyczące wykorzystania kamer podczerwieni w wykrywaniu źródeł pożarów na statkach, estymacji zużycia paliwa w oparciu o parametry eksploatacyjne w rzeczywistych warunkach pogodowych oraz na temat wpływu kąta natarcia elementu zanurzonego w wodzie na propagację wygenerowanej fali.
 W sekcji poświęconej nawigacji przedstawiony został temat prognozowania trasy dla akcji "czlowiek za burtą", analizye ruchu statków na torze zakrzywionym oraz artykuły poświęcone radiokomunikacji i wykrywaniu spoofingu z użyciem różnicowego GNSS.

   W sekcji Transportation Engineering zamieszczamy artykuły, które dotyczą transportu śródlądowego, eksploatacji portu morskiego oraz bezpieczeństwa pojazdu kołowego.

   W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/. Są tam już dostępne wszystkie artykuły opublikowane na łamach SJ począwszy od 1973 roku. Digitalizacja i udostępnienie archiwalnych publikacji zostało sfinansowane z przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej z wymienionych wcześniej środków na działalność upowszechniająca naukę.

   Autorów gorąco zachęcam do nadsyłania artykułów zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag.

                                                                                                                                 dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
                                                                                                                                 Redaktor Naczelny
                                                                                                                                 Szczecin, 15.06.2017
Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie