Dane osobowe prenumeratorów wydawnictwa Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin podlegają ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 nr 1182 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 1 wymienionej ustawy prenumeratorzy czasopisma Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin czasopisma oraz prenumeratorzy biuletynu informacyjnego „SI News” wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Akademię Morską w Szczecinie oraz Wydawnictwo Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie ich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska i/lub adresu e-mail oraz danych do wysyłki wersji drukowanych w zakresie niezbędnym do realizacji prenumeraty. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.