Newsletter

Szanowni Czytelnicy!
 
      Niniejszym mam wielką przyjemność przekazać na Państwa ręce najnowszy 45 numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. Za nami pierwszy rok publikacji Zeszytów Naukowych w nowej odsłonie graficznej. W tym okresie opracowaliśmy nowe procedury wydawnicze dopasowane do realiów współczesnej nauki i nakierowane na otwarty dostęp do wyników prac badawczych, uzyskaliśmy poprawę punktacji naszego czasopisma w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz rankingu Index Copernicus. Ponadto nasze czasopismo zostało  zaindeksowane w InfoBase Index oraz prestiżowej bazie DOAJ. Wszystkie te działania poskutkowały rosnącym zainteresowaniem czasopismem ze strony czytelników. Jest to wynikiem wysiłku wielu osób, w tym pracowników Działu Wydawnictw Akademii Morskiej w Szczecinie, członków Rady Naukowej czasopisma oraz recenzentów i konsultantów – wszystkim tym osobom serdecznie dziękuję za ich nieoceniony wkład. 

     Żywię nadzieję, że ustawiczna poprawa jakości treści prezentowanych na łamach naszego kwartalnika poskutkuje akredytacją prestiżowych instytucji wymiany informacji naukowej. Docelowo zamierzamy znaleźć się w bazach Scopus i Web of Science, jednak wymaga to wiele pracy. Dlatego też prosimy o zgłaszanie nam wszelkich uwag, które mogą przyczynić się do poprawy jakości naszego kwartalnika.

     W najnowszym numerze kwartalnika znajdzie się coś dla każdego zainteresowanego szeroko pojętą tematyką morską. Opublikowaliśmy opracowania poświęcone zagadnieniom hydrodynamiki okrętu, teorii sterowania, zagadnieniom prawnym w ruchu morskim, zaawansowanym technikom komunikacji i lokalizacji oraz bezpieczeństwa żeglugi, a także eksploatacji akwenów portowych i obszarów przybrzeżnych. Artykuły przedstawiają wyniki prac badawczych z zakresu mechaniki okrętowej (marine engineering), nawigacji i inżynierii transportu (transportation engineering) wykorzystując najnowsze narzędzia takie jak zaawansowane modele matematyczne, systemy wspomagania decyzji czy też rzeczywistość rozszerzoną (augumented reality). Sądzę, iż dzięki interdyscyplinarności przedstawionego materiału oraz stosunkowo szerokiemu zakresowi tematycznym niniejszy numer spotka się z zadowoleniem i satysfakcją czytelników.

   Autorów gorąco zachęcam do nadsyłania artykułów. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://journals.am.szczecin.pl.                                                                                                            
 
 
                                                                                                            dr inż. Leszek Chybowski
                                                                                                            Redaktor Naczelny
                                                                                                            Szczecin, 23.03.2016     

W roku 2015 wydaliśmy numery 41-44 kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin). Razem opublikowaliśmy 74 artykuły, w tym w nr. 41 - 12 artykułów, nr. 42 - 18 artykułów, nr 43 - 15 artykułów i w nr. 44 - 29 artykułów. Suma liczby autorów z poszczególnych numerów (bez uwzglednienia powtórzeń w danym numerze) wyniosła 166 autorów, w tym 85 zagranicznych. Szczegółowa liczba artykułów w poszczególnych sekcjach oraz całkowita liczba autorów z podziałem na kraj afiliacji zostały przedstawione na poniższych wykresach.
  

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin w dn. 08 stycznia 2016 roku został zaindeksowany w prestiżowej bazie danych DOAJ (Directory of Open Access Journals), która skupia czasopisma publikujące w systemie otwartego dostepu. Przypominamy, iż wszystkie publikowane na łamach naszego kwartalnika artykuły udostępniane są w Internecie na zasadach otwartego dostępu zgodnie z licencją Creative Commons uznanie autorstwa (CC BY 4.0). Więcej informacji na stronie bazy danych DOAJ.
 

 

Informujemy, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin uzyskał 8 punktów w opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liście czasopism punktowanych z 23 grudnia 2015 roku (wykaz B, poz. 2105).

Szanowni Państwo

     Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce, kolejny 44 numer kwartalnika Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, w którym opublikowane zostały materiały powiązane tematycznie z branżą morską oraz inżynierią transportu. Jestem przekonany, iż lektura niniejszego numeru dostarczy Państwu wiele przyjemności.

   Część poświęcona mechanice okrętowej zawiera materiały dotyczące analizy charakterystyk współczesnych układów napędowych statków, prac nad jednoskładnikowymi kompozytami poliestrowymi, nowymi rozwiązaniami urządzeń okrętowych (inklinometry,  maszyny sterowe) oraz wybranymi zagadnieniami z zakresu projektowania statków i diagnostyki temperaturowej.

   Część nawigacyjna poświęcona jest wykorzystaniu systemów GNSS i technologii radarowej na statkach morskich, optymalizacji tras morskich, przybliżonemu określaniu charakterystyk oporowych kontenerowców, oprzyrządowaniu nawigacyjnym w obszarze trasy Morza Północnego oraz kwestiom bezpieczeństwa żeglugi pasażerskiej w akwenie Morza Bałtyckiego.


    W części transportowej zaś zamieszczamy artykuły na temat poprawy efektywności i bezpieczeństwa eksploatacji środków transportu, portów oraz systemów zaopatrzenia. W niniejszym numerze znalazły się też artykuły poświęcone analizie przyczynowo-skutkowej pożarów na statkach, nowemu systemowi radarowemu na polskim wybrzeżu, zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych oraz aspektom oceny jakości.

    Wszystkich czytelników gorąco zachęcamy do przekazywania nam swoich uwag, zaś autorów do nadsyłania artykułów. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania internetowej strony dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.

 

                                                                                                      dr inż. Leszek Chybowski
                                                                                                      Redaktor Naczelny
                                                                                                      Szczecin, 07.12.2015

Szanowni Państwo

    Jest nam bardzo miło oddać w Państwa ręce, kolejny 43 numer kwartalnika Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, w którym opublikowane zostały materiały powiązane tematycznie z branżą morską, w tym głównie z kwestiami poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

    Część poświęcona mechanice okrętowej zawiera materiały poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa eksploatacyjnego, minimalizacji zużycia energii oraz nowoczesnym systemom sterowania. Część nawigacyjna poświęcona jest działaniom SAR na morzu, minimalizacji ryzyka kolizji w ruchu morskim oraz kwestiom poprawy bezpieczeństwa nawigacyjnego. W części transportowej zaś zamieszczamy artykuły na temat eksploatacji statków w ekstremalnych warunkach, m.in. żegluga w lodach, żegluga w pobliżu morskich wiatrowych, w obszarach zagrożonych atakiem piratów.

    Wszystkich czytelników gorąco zachęcamy do przekazywania nam swoich uwag, zaś autorów do nadsyłania artykułów. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania internetowej strony dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.

 


                                                                           dr inż. Leszek Chybowski                            dr hab. inż. Jakub Montewka
                                                                           Redaktor Naczelny                                      Redaktor Honorowy
                                                                           Szczecin, 30.06.2015
Nasz kwartalnik objął patronat nad organizacją szczecińskich warsztatów podczas II ogólnopolskiego festiwalu myślenia projektowego Design Thinking Week 2015.
 
Festiwal jest organizowany przez Stowarzyszenie Top 500 Innovators, wśród sponsorów znajdują się m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ambasada USA w Polsce, a w przypadku szczecińskich warsztatów - firma PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
 
Cel jaki przyświeca wydarzeniu to upowszechnienie i promocja design thinking jako sposobu kreatywnego i usystematyzowanego podejścia w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności, miast, organizacji pozarządowych czy biznesu. Metodyka ta jest z powodzeniem stosowana w USA, Niemczech czy Finlandii oraz przez firmy takie jak Apple, Boeing czy Shimano.


 

Szanowni Państwo

    W kolejnym, 42 numerze kwartalnika Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie znajdziemy ciekawe artykuły powiązane tematycznie z branżą morską.

    W sekcji mechaniki okrętowej znajdziemy artykuły poświęcone zagadnieniom odkształceń elementów maszyn, efektywności i niezawodności przepływu w systemach z buforem oraz kwestiom transmisji mocy i efektywności energetycznej. Część nawigacyjna poświęcona jest modelom ruchu statków, w tym w szczególności zawiera szereg ciekawych studiów przypadku takich jak obszary portowe: Rotterdam, Szczecin – Świnoujście czy Shenzhen. Ponadto w numerze znajdziemy artykuły poświęcone bezpieczeństwu eksploatacji statków, zagadnieniom kształcenia kadr dla przemysłu, czynnikowi ludzkiemu i społecznemu w powstawaniu stanów zagrożeń bezpieczeństwa oraz materiał poświęcony instytucji archiwum Akademii Morskiej w Szczecinie.

    Zachęcamy wszystkich czytelników do przekazywania nam swoich uwag, zaś autorów do nadsyłania artykułów. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania internetowej strony dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.


                                                                           dr inż. Leszek Chybowski                            dr hab. inż. Jakub Montewka
                                                                           Redaktor Naczelny                                      Redaktor Honorowy
                                                                           Szczecin, 30.06.2015

W ramach współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie i firmą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w dniu 6 maja 2015 r. została podpisana umowa sponsoringowa dotycząca wsparcia finansowego działalności Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. Więcej o sponsorze...

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego na podst. art. 701 k.c. zapytania o cenę z dn. 13.03.2015 na wybór wykonawcy korekty i tłumaczenia tekstów dla naszego kwartalnika (zapytanie o cenę SJ/2015/01) wybrano ofertę firmy MD ONLINE Sp. z o.o. jako najkorzystniejszą i podmiotowi temu zostanie udzielone zamówienie.

Szczegóły: zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Szanowni Państwo
 
     Jest mi niezmiernie miło oddać do Państwa rąk kolejny numer Zeszytów Naukowych akademii Morskiej w Szczecinie. Tematyka kwartalnika obejmuje szeroko pojętą branżę morską.


     W numerze znajdziemy cztery artykuły poświęcone przeglądowi rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej, w tym morskim farmom wiatrowym, pozyskiwaniu energii z pływów i fal morskich oraz trzy artykuły poświęcone modelowaniu okrętowych układów napędowych. W numerze znajdziemy bardzo ciekawy artykuł z obszaru inżynierii ruchu morskiego omawiający basen portowy jako element systemu jaki stanowi droga wodna. Ponadto w numerze znalazły się artykuły poświęcone wybranym aspektom z zakresu tribologii, bezpieczeństwa ruchu morskiego, kartografii oraz działalności agencji zatrudnienia marynarzy.

     Niniejszym zachęcam wszystkich czytelników do przekazywania nam swoich uwag, oraz autorów do nadsyłania artykułów. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zachęcam wszystkich zainteresowanych do odwiedzania internetowej strony dostępnej pod adresem http://journals.am.szczecin.pl.

                                                                                                           
                                                                                                            dr inż. Leszek Chybowski
                                                                                                            Redaktor Naczelny
                                                                                                            Szczecin, 26.03.2015

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do składania ofert na korektę i tłumaczenie tekstów dla kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin). Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania ofert w terminie do: 30 marca br.  Tryb postępowania: zapytanie cenowe.

Szczegóły: zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Od stycznia 2015 publikujemy wyłącznie w języku angielskim (brytyjskim lub amerykańskim, lecz nie ich kombinacji).
Szanowni Państwo

     Jako nowo nominowany Redaktor Naczelny serdecznie witam wszystkich czytelników Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. Nowa funkcja jest dla mnie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem. Korzystając z okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować za istotny wkład w rozwój i promocję czasopisma poprzedniemu Redaktorowi Naczelnemu dr hab. inż. Zbigniewowi Matuszakowi, który ze względu na liczne nowe obowiązki nie mógł nadal pełnić tej funkcji. Zależy mi na kontynuowaniu jego dzieła i ustawicznej poprawie pozycji Zeszytów Naukowych w rankingach polskich i zagranicznych, a zarazem upowszechnianiu najświeższych informacji dotyczących badań naukowych w branży morskiej.
 
    Niniejszym zachęcam wszystkich autorów do nadsyłania swoich artykułów. Tematyka wydawanego w języku angielskim kwartalnika naukowego Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie w szczególności (choć nie tylko) obejmuje takie zagadnienia jak:
  • Technika okrętowa (mechanika okrętowa, materiały okrętowe, okrętowe układy napędowe, siłownie okrętowe, okrętowe mechanizmy pomocnicze, eksploatacja maszyn i urządzeń, efektywność energetyczna systemów okrętowych, ochrona środowiska morskiego,  mechanika i termodynamika, mechanika płynów, paliwa i środki eksploatacyjne, diagnostyka maszyn, remonty maszyn, bezpieczeństwo i niezawodność eksploatacji systemów okrętowych, współczesne konstrukcje silników okrętowych, budownictwo okrętowe, morskie systemy energetyczne, elektrotechnika i automatyka okrętowa, systemy sterowania, robotyka, sensoryka, produkcja, przesył i dystrybucja energii, systemy mechatroniczne, zabezpieczenia przeciwporażeniowe, napędy elektryczne itd.);
  • Nawigacja, transport i technologie morskie (nawigacja morska, budowa i stateczność statku, meteorologia i oceanografia, ratownictwo morskie, ochrona żeglugi, transport LNG, inżynieria ruchu morskiego, manewrowanie i pilotaż morski, bezpieczeństwo nawigacyjne, eksploatacja urządzeń nawigacyjnych, technologie informatyczne, komunikacja, geoinformatyka, rybołówstwo morskie, górnictwo morskie, produkcja energii z fal, pływów i prądów morskich, energetyka wiatrowa, budownictwo wodne);
  • Inżynieria transportu i zarządzanie w transporcie (technika transportu, transport zintegrowany i ochrona środowiska, towaroznawstwo, zarządzanie jakością, metody komputerowe w transporcie, organizacja i zarządzanie w transporcie, logistyka, systemy transportowe, portowe urządzenia przeładunkowe, gospodarka morska, polityka transportowa, inżynieria produkcji, kształcenie inżynierów, STCW, wykorzystanie symulatorów w procesie dydaktycznym, komercjalizacja badań, zarządzanie innowacjami).
     W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zachęcam wszystkich zainteresowanych do odwiedzania repozytorium.

     Niezmiernie miło jest mi oddać w Państwa ręce kolejny numer Zeszytów Naukowych. Prosimy nie wahać się z wysyłaniem do nas wszelkich uwag i propozycji dotyczących rozwoju czasopisma. W najnowszym numerze znajdziemy artykuły poświęcone modernizacji floty statków rybackich, wykorzystanie powielacza sygnału GNSS jako spoofera, wybranym zagadnieniom nawigacji statku morskiego oraz aplikacji modeli matematycznych w ocenie stanu technicznego mechanizmów okrętowych.
                                                                                                           
                                                                                                            dr inż. Leszek Chybowski
                                                                                                            Redaktor Naczelny
                                                                                                            Szczecin, 09.12.2014
                                                                                                           
  
Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie