Newsletter

Szanowni Państwo

     Jako nowo nominowany Redaktor Naczelny serdecznie witam wszystkich czytelników Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. Nowa funkcja jest dla mnie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem. Korzystając z okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować za istotny wkład w rozwój i promocję czasopisma poprzedniemu Redaktorowi Naczelnemu dr hab. inż. Zbigniewowi Matuszakowi, który ze względu na liczne nowe obowiązki nie mógł nadal pełnić tej funkcji. Zależy mi na kontynuowaniu jego dzieła i ustawicznej poprawie pozycji Zeszytów Naukowych w rankingach polskich i zagranicznych, a zarazem upowszechnianiu najświeższych informacji dotyczących badań naukowych w branży morskiej.
 
    Niniejszym zachęcam wszystkich autorów do nadsyłania swoich artykułów. Tematyka wydawanego w języku angielskim kwartalnika naukowego Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie w szczególności (choć nie tylko) obejmuje takie zagadnienia jak:
  • Technika okrętowa (mechanika okrętowa, materiały okrętowe, okrętowe układy napędowe, siłownie okrętowe, okrętowe mechanizmy pomocnicze, eksploatacja maszyn i urządzeń, efektywność energetyczna systemów okrętowych, ochrona środowiska morskiego,  mechanika i termodynamika, mechanika płynów, paliwa i środki eksploatacyjne, diagnostyka maszyn, remonty maszyn, bezpieczeństwo i niezawodność eksploatacji systemów okrętowych, współczesne konstrukcje silników okrętowych, budownictwo okrętowe, morskie systemy energetyczne, elektrotechnika i automatyka okrętowa, systemy sterowania, robotyka, sensoryka, produkcja, przesył i dystrybucja energii, systemy mechatroniczne, zabezpieczenia przeciwporażeniowe, napędy elektryczne itd.);
  • Nawigacja, transport i technologie morskie (nawigacja morska, budowa i stateczność statku, meteorologia i oceanografia, ratownictwo morskie, ochrona żeglugi, transport LNG, inżynieria ruchu morskiego, manewrowanie i pilotaż morski, bezpieczeństwo nawigacyjne, eksploatacja urządzeń nawigacyjnych, technologie informatyczne, komunikacja, geoinformatyka, rybołówstwo morskie, górnictwo morskie, produkcja energii z fal, pływów i prądów morskich, energetyka wiatrowa, budownictwo wodne);
  • Inżynieria transportu i zarządzanie w transporcie (technika transportu, transport zintegrowany i ochrona środowiska, towaroznawstwo, zarządzanie jakością, metody komputerowe w transporcie, organizacja i zarządzanie w transporcie, logistyka, systemy transportowe, portowe urządzenia przeładunkowe, gospodarka morska, polityka transportowa, inżynieria produkcji, kształcenie inżynierów, STCW, wykorzystanie symulatorów w procesie dydaktycznym, komercjalizacja badań, zarządzanie innowacjami).
     W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zachęcam wszystkich zainteresowanych do odwiedzania repozytorium.

     Niezmiernie miło jest mi oddać w Państwa ręce kolejny numer Zeszytów Naukowych. Prosimy nie wahać się z wysyłaniem do nas wszelkich uwag i propozycji dotyczących rozwoju czasopisma. W najnowszym numerze znajdziemy artykuły poświęcone modernizacji floty statków rybackich, wykorzystanie powielacza sygnału GNSS jako spoofera, wybranym zagadnieniom nawigacji statku morskiego oraz aplikacji modeli matematycznych w ocenie stanu technicznego mechanizmów okrętowych.
                                                                                                           
                                                                                                            dr inż. Leszek Chybowski
                                                                                                            Redaktor Naczelny
                                                                                                            Szczecin, 09.12.2014
                                                                                                           
  
home.pl Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie