Newsletter

Treść artykułu powinna być przygotowana wyłącznie w języku angielskim (brytyjskim lub amerykańskim ale nie ich kombinacji). Artykuł powinien być dostarczony w pliku tekstowym .rtf lub .doc., (dodatkowo rysunki w formacie .jpg lub .tif) Redakcja Zeszytów Naukowych zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek, a także do proponowania zmian i uzupełnień po uzgodnieniu z autorem. W przypadku znacznych zmian i poprawek redakcyjnych praca może zostać zwrócona autorowi w celu jej poprawienia.

Autor publikowanej pracy zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że praca nie była wcześniej publikowana i nie została złożona do druku w innym czasopiśmie. O przyjęciu do publikacji artykułu decyduje Redaktor Naczelny na podstawie dwóch recenzji.

Recenzje są anonimowe, recenzenci nie znają nazwisk autorów, a autorzy nie znają nazwisk recenzetów (ang. double-blind review). Artykuł otrzymuje numer referencyjny wykorzystywany w korespondencji. Autor informowany jest o wynikach recenzji. Nazwiska recenzentów z danego roku publikowane są w ostatnim numerze danego roku. Nazwiska recenzentów współpracujących z wydawnictwem umieszczone są na stronie wydawnictwa. Do publikacji artykułu wymagane jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Artykuły zgłaszane do publikacji muszą być sformatowane wg wymagań wydawniczych.

Informacje dla autorów:   

Wszystkie zgłoszone do publikacji artykuły muszą zostać dostarczone wraz z załączonym wypełnionym i podpisanym własnoręcznie oświadczeniem autorów o ich wkładzie w powstanie publikacji. 

Pobierz oświadczenie:   

Wspieramy rozwój naukowy młodych pracowników nauki, w związku z czym artykuły studentów oraz doktorantów są zwolnione z opłaty publikacyjnej po udokumentowaniu odpowiedniego statusu autorów. Regularna opłata za publikację artykułu w Zeszytach Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of The Maritime University of Szczecin) wynosi dla autorów:

  • z Polski: 800 PLN (w tym VAT)
  • z innych krajów europejskich: 200 EUR (w tym VAT)
  • z pozostałych części świata: 240 USD (w tym VAT)

Opłaty można dokonać w Kasie Uczelni w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie lub poprzez wpłaty na konto bankowe. W tytule płatności prosimy o podanie informacji "Zeszyty Naukowe - publikacja" wraz z podaniem imienia i nazwiska pierwszego autora. Przy wiekszej liczbie zgłaszanych artykułów istnieje możliwość negocjacji cen.

Prosimy o wysyłanie artykułów poprzez nasz nowy System Redakcyjny ARE

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonalności tego systemu są mile widziane.


W razie problemów dokumenty prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na nośniku elektronicznym np. CD-ROM na adres redakcji.

Wydawnictwo Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie przyjmuje wyłącznie komplet dokumentów, tj.:

  1. Artykuł w wersji elektronicznej napisany i sformatowany zgodnie z wymaganiami czasopisma w formacie doc lub rtf.
  2. Wypełniony i podpisany skan "Poświadczenia autorstwa"
  3. Dowód uiszczenia opłaty za publikację (tytuł: Zeszyty Naukowe - publikacja, imię i nazwisko pierwszego autora).

 

 

  

 

  

 

 

  

Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie