Nowości

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

ISSN 1733-8670 (Printed)

ISSN 2392-0378 (Online)

DOI PREFIX 10.17402

Szanowni Czytelnicy!
Mam wielki zaszczyt przekazać Państwu najnowszy 56(128) numer Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin. W bieżącym numerze publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, transportu i logistyki.

Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru zatytułowany “Practical approach to calculating the hydrodynamic oscillating loads of a ship propeller under non-uniform wake field” przygotował światowej sławy specjalista w zakresie mechaniki płynów Prof. Hassan Ghassemi professor of maritime engineering at Amirkabir University of Technology. Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z modelowaniem hydrodynamicznym pędników śrubowych. Publikacja powstała w związku z realizacją przez nasze wydawnictwo projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniającą naukę: grant nr 790/P-DUN/2016. Koszty honorarium autorskiego i publikacji zostały pokryte przez rektora Maritime University of Szczecin ze środków przeznaczonych na finansowanie współpracy międzynarodowej. Mam nadzieję, że ze względu na aktualność artykułu będzie on atrakcyjny dla wszystkich czytelników zainteresowanych optymalizacją układów napędowych statków.

Czytaj więcej...

Szanowni Czytelnicy!
 
   Niniejszym przekazuję na Państwa ręce najnowszy 55(127) numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W bieżącym numerze publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, transportu i logistyki, nawigacji oraz zagadnień rozwoju kariery zawodowej w branży morskiej.
   Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru zatytułowany “TRIZ: Theory of Solving Inventive Problems to Support Engineering Innovation in Maritime Industry” przygotował światowej sławy specjalista w rozwijaniu innowacji Valeri Souchkov wykładowca University of Twente (Enschede, The Netherlands) oraz TIAS Business School (Tilburg, the Netherlands). Członek założyciel Europejskiego Stowarzyszenia TRIZ -  ETRIA oraz dyrektor ICG Training & Consulting (Enschede, the Netherlands). Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem metodologii TRIZ w rozwiązywaniu innowacyjnych problemów w branży morskiej. Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniającą naukę: grant nr 790/P-DUN/2016. Mam nadzieję, że ze względu na jego interdyscyplinarność niniejszy materiał będzie atrakcyjny dla wszystkich naszych czytelników. 
   W sekcji Technologie Morskie zamieszczamy artykuły poświęcone analizie hydrodynamicznej osiągów turbiny napędzanej prądami morskimi, analizie porównawczej przeglądów klasowych mechanizmów okrętowych oraz doświadczeniom w zakresie eksploatacji silników okrętowych zasilanych gazem.
   W sekcji Nawigacja i Transport Morski przedstawiono artykuły dotyczące bezpieczeństwa nawigacyjnego w obszarze wejściowym portu Świnoujście oraz dokładności danych batymetrycznych na nawigacyjnych mapach elektronicznych.
   W sekcji Inżynieria Transportu znalazły się artykuły dotyczące transportu miejskiego i optymalizacji procesów logistycznych.
   W sekcjiRóźne przedstawiono proces podejmowania decyzji o karierze w branży morskiej. Do tego celu wykorzystano model bazujący na hierarchicznym procesie decyzyjnym (AHP) oraz logice rozmytej.
   Korzystając z okazji zachęcam autorów z wszystkich stron świata do publikowania wyników swoich badań na łamach Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin. Wszystkich czytelników zaś zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej w nowej odsłonie graficznej. Pod adresem http://scientific-journals.eu/ czytelnicy uzyskają dostęp do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma.
 
                                                                                                                                 dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
                                                                                                                                 Redaktor Naczelny
                                                                                                                                 Szczecin, 15.09.2018
 

W dniu 25 września otrzymaliśmy wiadomość od Zespołu Ewaluacji Czasopism Naukowych Index Copernicus International, że na podstawie weryfikacji informacji z ankiety czasopisma oraz analizy wydań czasopisma z 2017 roku, Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017: ICV 2017 = 100.00.

Jest nam bardzo miło zakomunikować, iż zgodnie z oficjalną informacją zespołu ewaluacji czasopism naukowych bazy SJIF z dn. 03 lipca 2018, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie uzyskały ocenę jakości wydawniczej wyrażonej wskaźnikiem SJIF Journal Rank, który wyniósł w kolejnych latach: 2014 - 2,683, 2015 - 3,834, 2016 - 6,415, 2017 - 6.449, 2018 - 6,739. A więc w wymienionym okresie wskaźnik uległ podwyższeniu o 151%. Należy w tym miejscu podkreślić, iż ustawiczna poprawa jakości wydawniczej naszego czasopisma jest wynikiem wytężonej pracy zespołu redakcyjnego, członków rady naukowej i recenzentów, a także polityki władz uczelni wspierającej rozwój kwartalnika.

Czytaj więcej...

Szanowni Czytelnicy!

  Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu najnowszy 54(126) numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W bieżącym numerze publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, nawigacji morskiej oraz inżynierii ruchu morskiego. Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru zatytułowany “Optimization approach in multi-stop routing of small islands” przygotował Prof. Srećko Krile – redaktor naczelny siostrzanego czasopisma Naše more (Nasze Morze) i profesor Universitetu w Dubrovniku – światowej klasy specjalista w zakresie optymalizacji procesów logistycznych. Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniającą naukę: grant nr 790/P-DUN/2016. Mam nadzieję, że niniejszy materiał będzie atrakcyjny dla wszystkich czytelników zainteresowanych zagadnieniami poprawy efektywności przewozowej w transporcie morskim.

  W sekcji Marine Technology and Innovation zamieszczamy artykuły dotyczące poświęcone zużyciu elementów maszyn, bezpieczeństwu produktowców oraz minimalizacji zużycia paliwa i poprawie jakości usług bunkrowania.

  W sekcji poświęconej Navigation and Maritime Transport przedstawiono modele ruchu statków morskich przydatne w procesie manewrowania, podjęto próbę oceny niezawodności map nawigacyjnych oraz omówiono charakterystyki odbiorników GNSS.

  W sekcji inżynieria transportu znalazły się artykuły dotyczące inżynierii ruchu morskiego. Przedstawiono uniwersalną metodę oceny ryzyka dla statków manewrujących na drogach wodnych, przedstawiono zastosowanie metod symulacyjnych dla określenia możliwości rozwoju kanału wejściowego do portu Ystad, a także podjęto ocenę skuteczności realizacji manewrów "człowiek za burtą".

  W sekcji Miscellaneous przedstawiono artykuły poruszające tematy relacji między systemem edukacji a rynkiem pracy na przykładzie programu studiów zarządzanie w sektorze morskim oraz zagadnienie hałasu generowanego przez podwodny pojazd zdalnie sterowany.

  Korzystając z okazji zachęcam autorów ze wszystkich stron świata do publikowania wyników swoich badań na łamach Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. Wszystkich czytelników zaś zapraszam do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej. Pod adresem http://scientific-journals.eu/ czytelnicy uzyskają dostęp do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma.

                                                                                                  dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
                                                                                                  redaktor naczelny
                                                                                                  Szczecin, 15.06.2018

Szanowni Czytelnicy!

   Niniejszym przekazuję Państwu najnowszy 53(125) numer Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin. Za nami kolejny rok działalności czasopisma na rynku wydawniczym. W 2017 roku na łamach Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie opublikowaliśmy w sumie 61 artykułów naukowych: 15 w nr. 49(121), 13 w nr. 50(122), 14 w nr. 51(123) i 19 w nr. 52(124). Opublikowane w 2017 roku artykuły zostały przygotowane sumarycznie przez 105 autorów (bez powtórzeń). Udział polskich autorów w wymienionej grupie to 77,1% z liczby 61 publikacji. Najwięcej publikacji zagranicznych zostało przygotowanych przez autorów afiliujących jednostki naukowe z Chorwacji – 6 autorów (5,7% udział w całkowitej liczbie autorów) oraz Iranu – 7 autorów (6,6% udział w całkowitej liczbie autorów), kolejno Niemcy – 4 autorów, Australia – 3 autorów, Szwecja – 2 autorów oraz Finlandia i Holandia – po 1 autorze.
   W bieżącym numerze publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, transportu wodnego, nawigacji oraz inżynierii ruchu morskiego. Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru zatytułowany “Predicting the shipping market by spreads of timecharter rates” przygotował prof. Tsz Leung Yip - wicedyrektor C. Y. Tung International Centre for Maritime Studies oraz profesor The Hong Kong Polytechnic University – światowej klasy specjalista w zakresie logistyki i transportu morskiego. Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniającą naukę: grant nr 790/P-DUN/2016. Mam nadzieję, że niniejszy materiał będzie atrakcyjny dla wszystkich czytelników zainteresowanych zagadnieniami transportu morskiego.
   W sekcji „Technologie morskie i innowacje" zamieszczamy artykuły dotyczące zdalnego i bezzałogowego sterowania statków, urządzeń wspomagających akcje SAR oraz wykorzystania nowoczesnych modeli w analizie niezawodności oraz projektowaniu statków.
   W sekcji poświęconej nawigacji i transportowi morskiemu przedstawiono eksploatacyjne aspekty wykorzystania kompasów magnetycznych, aplikację modelu Nomoto oraz modele ruchu statków.
   W sekcji „Inżynieria transportu" znalazły się artykuły dotyczące transportu śródlądowego oraz inżynierii ruchu morskiego. Ponadto poruszono zagadnienia analizy wpływu statków rybackich na ruch statków transportowych w polskich obszarach morskich.
   W sekcji "Różne" przedstawiono wybrane aspekty związane z ratownictwem morskim oraz oddziaływanie terminalu LNG na dystrybucję gazu i sieć bunkrowania w Polsce.
   Korzystając z okazji zachęcam autorów z wszystkich stron świata do publikowania wyników swoich badań na łamach Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. Wszystkich czytelników zaś zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej w nowej odsłonie graficznej. Pod adresem http://scientific-journals.eu/ czytelnicy uzyskają dostęp do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma.

                                                                                                                      dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
                                                                                                                               redaktor naczelny
                                                                                                                              Szczecin, 16 marca 2018