Nowości

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

ISSN 1733-8670 (Printed)

ISSN 2392-0378 (Online)

DOI PREFIX 10.17402

Na łamach Akademickich Aktualności Morskich (AAM No 4/2017, s. 16-17) zamieszczono artykuł podsumowujący projekt popularyzujący naukę (DUN) realizowane przez nasze wydawnictwo.

Szanowni Czytelnicy!

Mam ogromną przyjemność przekazać na Państwa ręce najnowszy 52(124) numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W bieżącym numerze publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, nawigacji morskiej oraz inżynierii transportu. 

Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru zatytułowany “Structural analysis for ships in arctic conditions” przygotował prof. Ehlers Sören - kierownik the instytutu projektowania statków Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu (TUHH) i profesor wizytujący w norweskim uniwersytecie NTNU. Światowej klasy specjalista w zakresie zrównoważonego transportu w obszarach arktycznych. Artykuł podsumowuje kwestie prawne projektowania statków pływających po wodach pokrytych krą. Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniającą naukę: grant nr 790/P-DUN/2016. Mam nadzieję, że niniejszy materiał będzie atrakcyjny dla wszystkich czytelników zainteresowanych zagadnieniami efektywnej i bezpiecznej żeglugi w obszarach arktycznych.

W sekcji Technologie Morskie i Innowacje zamieszczamy artykuły dotyczące wykorzystania materiałów kompozytowych, symulacji komputerowych deformacji i naprężeń w rurociągach systemów oceanotechnicznych oraz rozlokowania pędników w układach dynamicznego pozycjonowania statków.


W sekcji poświęconej nawigacji opisano propozycje związane z unikaniem kolizji na morzu, wykorzystaniem urządzeń logicznych do przetwarzania danych nautycznych. Ponadto przedstawiono kwestie planowania podruży statku autonomicznego, dwu-wymiarową estymację współrzędnych oraz przedstawiono analizę prędkości gazowca LNG Al Nuaman podczas jego pierwszej podróży do terminalu LNG w Świnoujściu (trasa Arkona–Świnoujście–Arkona).

W sekcji inżynieria transportu znalazły się artykuły dotyczące wykorzystania teorii grafów w modelowaniu sieci transportowych i określania pozycji w żegludze śródlądowej z wykorzystaniem stacjonarnej niemetrycznej kamery. Przedstawiono również kwestie związane z ekspoatacją systemów AIS, model wspomagania decyzji radiooperatora oraz nahełmowy system wspomagania pracy pilota helikoptera podczas akcji SAR.

Ponadto w bieżącym numerze w sekcji Miscellaneous przedstawiono przegląd osiągnięć w zakresie analizy ważności złożonych systemów technicznych, przedstawiono problematykę spoofingu GPS/GNSS, zaprezentowano praktyczne wykorzystanie modeli matematycznych różnego typu.

Korzystając z okazji chciałbym poinformować czytelników, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie został zaindeksowany w bazie Web of ScienceTM Core Collection Emerging Sources Citation Index Backfile (ESCI Backfile) stanowiącej archiwum bazy ESCI, do której Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie zostały z kolei włączone w ubiegłym roku. Archiwum „ESCI backfile” ujmuje artykuły opublikowane w latach 2005-2014. Wielkim sukcesem, jest fakt, że nasz kwartalnik z liczbą 727 zaindeksowanych dokumentów znajduje się na 3-cim miejscu w rankingu “Top Top 25 ESCI Polish Journals by number documents”, który został przedstawiony w materiałach z listopadowego szkolenia prowadzonego przez firmę Claritive Analytics – właściciela platformy Web of ScienceTM. Oprócz wysokiej i wciąż poprawiającej się jakości wydawanego kwartalnika, sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim odpowiedniej strukturze danych i mechanizmom zaimplementowanym w repozytorium artykułów naukowych czasopisma internetowego opracowanym przez Akademię Morską w Szczecinie w 2015 roku. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma począwszy od pierwszego numeru wydanego w 1973 roku, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/. Digitalizacja i udostępnienie archiwalnych publikacji zostało sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej z wymienionych wcześniej środków na działalność upowszechniającą naukę.

Jednocześnie chciałbym zakomunikować Państwu, iż zgodnie z oficjalną informacją Zespołu Ewaluacji Czasopism Naukowych Index Copernicus International z dn. 17 listopada 2017, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie uzyskały ocenę jakości wydawniczej wyrażonej wskaźnikiem ICV 2016 równą 90,35. Dla porównania w poprzednich trzech latach wskaźniki wynosiły odpowiednio: w 2014 wskaźnik ICV 2013 = 6,16 (64,38 wg nowej metodyki), w 2015 wskaźnik ICV 2014 = 7,76 (79,38 wg nowej metodyki), w 2016 wskaźnik ICV 2015 = 87,49. A więc w wymienionym okresie wskaźnik uległ podwyższeniu o 42,5%. 

Należy w tym miejscu podkreślić, iż ustawiczna poprawa jakości wydawniczej naszego czasopisma jest wynikiem wytężonej pracy zespołu redakcyjnego, członków rady naukowej i recenzentów, a także polityki obecnych i poprzednich władz uczelni wspierającej rozwój kwartalnika. Wszystkim tym osobom serdecznie dziękuję. Autorów bardzo zachęcam do nadsyłania swoich prac zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag. 

                                                                                                                                  dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
                                                                                                                                  Redaktor Naczelny
                                                                                                                                  Szczecin, 15.12.2017

Na łamach Akademickich Aktualności Morskich (AAM No 3/2017, s. 6-7) zamieszczono artykuł o naszym czasopiśmie.   Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie został zaindeksowany w bazie Web of ScienceTM Core Collection Emerging Sources Citation Index Backfile (ESCI Backfile) stanowiącej archiwum bazy ESCI, do której Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie zostały włączone w ubiegłym roku. Archiwum „ESCI backfile” ujmuje artykuły opublikowane w latach 2005-2014. Wielkim sukcesem, jest fakt, że nasz kwartalnik z liczbą 727 dokumentów znajduje się na 3-cim miejscu w rankingu “Top 25 polskich czasopism zaindeksowanych w bazie ESCI ze względu na liczbę dokumentów”, który został przedstawiony  w materiałach z listopadowego szkolenia prowadzonego przez firmę Claritive Analytics – właściciela platformy Web of ScienceTM. Oprócz wysokiej i wciąż poprawiającej się jakości wydawanego kwartalnika, sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim odpowiedniej strukturze danych i mechanizmom zaimplementowanym w repozytorium artykułów naukowych czasopisma internetowego opracowanym przez Akademię Morską w Szczecinie w 2015 roku.
SJ w WoS.jpg

Ranking Top 25 polskich czasopism zaindeksowanych w bazie ESCI ze względu na liczbę dokumentów (źródło: 
Kapczynski M., Emerging Sources Citation Index Backfile. Expanding the depth of your research. Claritive Analytics, 29.11.2017, s. 29)

 

   Przy okazji warto wspomnieć, iż należąca do Web of ScienceTM Core Collection ESCI Backfile stanowi dodatkowe źródło informacji, z którego naukowcy mogą korzystać w celu wykazania jak najwyższego dorobku naukowego. Dotyczy to przede wszystkim obowiązujących obecnie zasad oceny pracowników naukowych w postępowaniach awansowych o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora. Według informacji uzyskanej od Claritive Analytics, w ESCI Backfile (2005–2014) znajduje się 246 dokumentów afiliujących Akademię Morską w Szczecinie.
Jest nam miło zakomunikować, iż zgodnie z oficjalną informacją Zespołu Ewaluacji Czasopism Naukowych Index Copernicus International z dn. 17 listopada 2017, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie uzyskały ocenę jakości wydawniczej wyrażonej wskaźnikiem ICV 2016 równą 90,35. Dla porównania w poprzednich trzech latach wskaźniki wynosiły odpowiednio: w 2014 wskaźnik ICV 2013 = 6,16 (64,38 wg nowej metodyki), w 2015 wskaźnik ICV 2014 = 7,76 (79,38 wg nowej metodyki), w 2016 wskaźnik ICV 2015 = 87,49. A więc w wymienionym okresie wskaźnik uległ podwyższeniu o 42,5%. Należy w tym miejscu podkreślić, iż ustawiczna poprawa jakości wydawniczej naszego czasopisma jest wynikiem wytężonej pracy zespołu redakcyjnego, członków rady naukowej i recenzentów, a także polityki obecnych i poprzednich władz uczelni wspierającej rozwój kwartalnika.

 
Szanowni Czytelnicy,

Mam ogromną przyjemność przekazać na Państwa ręce najnowszy 51(122) numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. Jednocześnie chciałbym podzielić się z Państwem wiadomością, że Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie właśnie wypływają na szerokie, międzynarodowe wody za sprawą Web of Science Core Collection – bazy, w której są indeksowane od lipca br.

Do 2014 roku artykuły publikowane na łamach Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie były indeksowane przez bazy bibliometryczne takie jak BazTech, EBSCO, Google Scholar oraz Index Copernicus. W kolejnych miesiącach czasopismo zostało zarejestrowane w nowych bazach, czego wynikiem było włączenie kwartalnika w październiku ubiegłego roku do Emerging Sources Citation Index (ESCI) - bazy danych będącej częścią prestiżowej platformy Web of Science.

Platforma Web of Science, na której znalazły się ZN zlicza cytowania w poszczególnych artykułach, co bezpośrednio przekłada się na wskaźniki bibliometryczne innych artykułów dotychczas zaindeksowanych w tej bazie oraz cytowalność poszczególnych naukowców. Jest to więc ogromna okazja dla naszych autorów do zaprezentowania na międzynarodowym forum wyników swoich badań i poprawy wskaźników ilościowych aktywności naukowej. Natomiast dla naszego kwartalnika to szansa na zwiększenie liczby cytowań i tym samym dalsza droga ku wprowadzeniu kwartalnika na Journal Citations Reports JCR®.

W bieżącym numerze publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, nawigacji morskiej oraz inżynierii transportu. Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru zatytułowany “Application of Root Conflict Analysis (RCA+) to Formulate Inventive Problems in Maritime Industry” przygotował TRIZ MASTER Valeri Souchkov - Vice President Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MATRIZ), Założyciel i kierownik ds. informacji rady wykonawczej ETRIA (Europejskiego Stowarzyszenia TRIZ), dyrektor ICG Training & Consulting (Enschede, the Netherlands), wykładowca na University of Twente (Enschede, The Netherlands) oraz TIAS Business School (Tilburg, the Netherlands). Artykuł ten poświęcony jest wykorzystaniu jego autorskiej metody RCA+ w analizie przyczynowo-skutkowej katastrofy promu Estonia. Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniającą naukę: grant nr 790/P-DUN/2016. Mam nadzieję, że niniejszy materiał będzie atrakcyjny dla wszystkich czytelników zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa w transporcie morskim oraz wykorzystaniu metod inwentycznych.

W sekcji Marine Technology and Innovation zamieszczamy artykuły dotyczące oceny ekonomiczności nowego podejścia w opartym o kamery systemie detekcji dymu na statkach oraz wykorzystaniu metod heurystycznych i numerycznych w projektowaniu kadłubów statków morskich.

W sekcji poświęconej nawigacji opisano metodykę określania bezpiecznej trajektorii statku oraz omówiono wybrane aspekty prawne w morskich postępowaniach powypadkowych w Polsce.

W sekcji inżynieria transportu zamieszczamy artykuły, które dotyczą transportu przybrzeżnego na obszarach portów Szczecin i Świnoujście, ekonomicznych aspektów eksploatacji systemów okrętowych oraz określeniu wymiarów masowca.

Ponadto w bieżącym numerze w sekcji różne omówiono zagadnienia projektowania i modelowania czujników momentu siły dla egzoszkieletów, modelowaniu diagnostycznemu, symulacjom komputerowym w górnictwie morskim, a także przedstawiono studium efektywności doboru specjalistów i przydzielenia ról w zespole w oparciu o teorię Belbina.

W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma począwszy od pierwszego numeru wydanego w 1973 roku, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.  Digitalizacja i udostępnienie archiwalnych publikacji zostało sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej z wymienionych wcześniej środków na działalność upowszechniająca naukę.

Autorów bardzo zachęcam do nadsyłania artykułów zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag, które zapewne poprawią jakość kwartalnika. 

                                                                                                                                 dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
                                                                                                                                 Redaktor Naczelny
                                                                                                                                 Szczecin, 15.09.2017