Nowości

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

ISSN 1733-8670 (Printed)

ISSN 2392-0378 (Online)

DOI PREFIX 10.17402

Jest nam bardzo miło zakomunikować, iż zgodnie z oficjalną informacją zespołu ewaluacji czasopism naukowych bazy SJIF z dn. 03 lipca 2018, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie uzyskały ocenę jakości wydawniczej wyrażonej wskaźnikiem SJIF Journal Rank, który wyniósł w kolejnych latach: 2014 - 2,683, 2015 - 3,834, 2016 - 6,415, 2017 - 6.449, 2018 - 6,739. A więc w wymienionym okresie wskaźnik uległ podwyższeniu o 151%. Należy w tym miejscu podkreślić, iż ustawiczna poprawa jakości wydawniczej naszego czasopisma jest wynikiem wytężonej pracy zespołu redakcyjnego, członków rady naukowej i recenzentów, a także polityki władz uczelni wspierającej rozwój kwartalnika.

Czytaj więcej...

Szanowni Czytelnicy!

  Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu najnowszy 54(126) numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W bieżącym numerze publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, nawigacji morskiej oraz inżynierii ruchu morskiego. Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru zatytułowany “Optimization approach in multi-stop routing of small islands” przygotował Prof. Srećko Krile – redaktor naczelny siostrzanego czasopisma Naše more (Nasze Morze) i profesor Universitetu w Dubrovniku – światowej klasy specjalista w zakresie optymalizacji procesów logistycznych. Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniającą naukę: grant nr 790/P-DUN/2016. Mam nadzieję, że niniejszy materiał będzie atrakcyjny dla wszystkich czytelników zainteresowanych zagadnieniami poprawy efektywności przewozowej w transporcie morskim.

  W sekcji Marine Technology and Innovation zamieszczamy artykuły dotyczące poświęcone zużyciu elementów maszyn, bezpieczeństwu produktowców oraz minimalizacji zużycia paliwa i poprawie jakości usług bunkrowania.

  W sekcji poświęconej Navigation and Maritime Transport przedstawiono modele ruchu statków morskich przydatne w procesie manewrowania, podjęto próbę oceny niezawodności map nawigacyjnych oraz omówiono charakterystyki odbiorników GNSS.

  W sekcji inżynieria transportu znalazły się artykuły dotyczące inżynierii ruchu morskiego. Przedstawiono uniwersalną metodę oceny ryzyka dla statków manewrujących na drogach wodnych, przedstawiono zastosowanie metod symulacyjnych dla określenia możliwości rozwoju kanału wejściowego do portu Ystad, a także podjęto ocenę skuteczności realizacji manewrów "człowiek za burtą".

  W sekcji Miscellaneous przedstawiono artykuły poruszające tematy relacji między systemem edukacji a rynkiem pracy na przykładzie programu studiów zarządzanie w sektorze morskim oraz zagadnienie hałasu generowanego przez podwodny pojazd zdalnie sterowany.

  Korzystając z okazji zachęcam autorów ze wszystkich stron świata do publikowania wyników swoich badań na łamach Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. Wszystkich czytelników zaś zapraszam do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej. Pod adresem http://scientific-journals.eu/ czytelnicy uzyskają dostęp do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma.

                                                                                                  dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
                                                                                                  redaktor naczelny
                                                                                                  Szczecin, 15.06.2018

Szanowni Czytelnicy!

   Niniejszym przekazuję Państwu najnowszy 53(125) numer Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin. Za nami kolejny rok działalności czasopisma na rynku wydawniczym. W 2017 roku na łamach Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie opublikowaliśmy w sumie 61 artykułów naukowych: 15 w nr. 49(121), 13 w nr. 50(122), 14 w nr. 51(123) i 19 w nr. 52(124). Opublikowane w 2017 roku artykuły zostały przygotowane sumarycznie przez 105 autorów (bez powtórzeń). Udział polskich autorów w wymienionej grupie to 77,1% z liczby 61 publikacji. Najwięcej publikacji zagranicznych zostało przygotowanych przez autorów afiliujących jednostki naukowe z Chorwacji – 6 autorów (5,7% udział w całkowitej liczbie autorów) oraz Iranu – 7 autorów (6,6% udział w całkowitej liczbie autorów), kolejno Niemcy – 4 autorów, Australia – 3 autorów, Szwecja – 2 autorów oraz Finlandia i Holandia – po 1 autorze.
   W bieżącym numerze publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, transportu wodnego, nawigacji oraz inżynierii ruchu morskiego. Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru zatytułowany “Predicting the shipping market by spreads of timecharter rates” przygotował prof. Tsz Leung Yip - wicedyrektor C. Y. Tung International Centre for Maritime Studies oraz profesor The Hong Kong Polytechnic University – światowej klasy specjalista w zakresie logistyki i transportu morskiego. Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniającą naukę: grant nr 790/P-DUN/2016. Mam nadzieję, że niniejszy materiał będzie atrakcyjny dla wszystkich czytelników zainteresowanych zagadnieniami transportu morskiego.
   W sekcji „Technologie morskie i innowacje" zamieszczamy artykuły dotyczące zdalnego i bezzałogowego sterowania statków, urządzeń wspomagających akcje SAR oraz wykorzystania nowoczesnych modeli w analizie niezawodności oraz projektowaniu statków.
   W sekcji poświęconej nawigacji i transportowi morskiemu przedstawiono eksploatacyjne aspekty wykorzystania kompasów magnetycznych, aplikację modelu Nomoto oraz modele ruchu statków.
   W sekcji „Inżynieria transportu" znalazły się artykuły dotyczące transportu śródlądowego oraz inżynierii ruchu morskiego. Ponadto poruszono zagadnienia analizy wpływu statków rybackich na ruch statków transportowych w polskich obszarach morskich.
   W sekcji "Różne" przedstawiono wybrane aspekty związane z ratownictwem morskim oraz oddziaływanie terminalu LNG na dystrybucję gazu i sieć bunkrowania w Polsce.
   Korzystając z okazji zachęcam autorów z wszystkich stron świata do publikowania wyników swoich badań na łamach Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. Wszystkich czytelników zaś zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej w nowej odsłonie graficznej. Pod adresem http://scientific-journals.eu/ czytelnicy uzyskają dostęp do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma.

                                                                                                                      dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
                                                                                                                               redaktor naczelny
                                                                                                                              Szczecin, 16 marca 2018

   W 2017 roku na łamach Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie opublikowaliśmy w sumie 61 artykułów naukowych:

  • 15 w nr. 49(121),
  • 13 w nr. 50(122),
  • 14 w nr. 51(123)
  • i 19 w nr. 52(124).

   Opublikowane w 2017 roku artykuły zostały przygotowane sumarycznie przez 105 autorów (bez powtórzeń). Udział polskich autorów w wymienionej grupie to 77,1% z liczby 61 publikacji. Najwięcej publikacji zagranicznych zostało przygotowanych przez autorów afiliujących jednostki naukowe z Chorwacji – 6 autorów (5,7% udział w całkowitej liczbie autorów) oraz Iranu – 7 autorów (6,6% udział w całkowitej liczbie autorów). Zestawienie liczby autorów publikujących w Zeszytach Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie w 2017 roku w podziale na afiliowany kraj przedstawia poniższy wykres.

Kraje

   Redakcja zachęca autorów ze wszystkich stron świata do publikowania wyników swoich badań na łamach Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie.

Na łamach Akademickich Aktualności Morskich (AAM No 4/2017, s. 16-17) zamieszczono artykuł podsumowujący projekt popularyzujący naukę (DUN) realizowane przez nasze wydawnictwo.

Szanowni Czytelnicy!

Mam ogromną przyjemność przekazać na Państwa ręce najnowszy 52(124) numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W bieżącym numerze publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, nawigacji morskiej oraz inżynierii transportu. 

Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru zatytułowany “Structural analysis for ships in arctic conditions” przygotował prof. Ehlers Sören - kierownik the instytutu projektowania statków Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu (TUHH) i profesor wizytujący w norweskim uniwersytecie NTNU. Światowej klasy specjalista w zakresie zrównoważonego transportu w obszarach arktycznych. Artykuł podsumowuje kwestie prawne projektowania statków pływających po wodach pokrytych krą. Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniającą naukę: grant nr 790/P-DUN/2016. Mam nadzieję, że niniejszy materiał będzie atrakcyjny dla wszystkich czytelników zainteresowanych zagadnieniami efektywnej i bezpiecznej żeglugi w obszarach arktycznych.

W sekcji Technologie Morskie i Innowacje zamieszczamy artykuły dotyczące wykorzystania materiałów kompozytowych, symulacji komputerowych deformacji i naprężeń w rurociągach systemów oceanotechnicznych oraz rozlokowania pędników w układach dynamicznego pozycjonowania statków.


W sekcji poświęconej nawigacji opisano propozycje związane z unikaniem kolizji na morzu, wykorzystaniem urządzeń logicznych do przetwarzania danych nautycznych. Ponadto przedstawiono kwestie planowania podruży statku autonomicznego, dwu-wymiarową estymację współrzędnych oraz przedstawiono analizę prędkości gazowca LNG Al Nuaman podczas jego pierwszej podróży do terminalu LNG w Świnoujściu (trasa Arkona–Świnoujście–Arkona).

W sekcji inżynieria transportu znalazły się artykuły dotyczące wykorzystania teorii grafów w modelowaniu sieci transportowych i określania pozycji w żegludze śródlądowej z wykorzystaniem stacjonarnej niemetrycznej kamery. Przedstawiono również kwestie związane z ekspoatacją systemów AIS, model wspomagania decyzji radiooperatora oraz nahełmowy system wspomagania pracy pilota helikoptera podczas akcji SAR.

Ponadto w bieżącym numerze w sekcji Miscellaneous przedstawiono przegląd osiągnięć w zakresie analizy ważności złożonych systemów technicznych, przedstawiono problematykę spoofingu GPS/GNSS, zaprezentowano praktyczne wykorzystanie modeli matematycznych różnego typu.

Korzystając z okazji chciałbym poinformować czytelników, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie został zaindeksowany w bazie Web of ScienceTM Core Collection Emerging Sources Citation Index Backfile (ESCI Backfile) stanowiącej archiwum bazy ESCI, do której Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie zostały z kolei włączone w ubiegłym roku. Archiwum „ESCI backfile” ujmuje artykuły opublikowane w latach 2005-2014. Wielkim sukcesem, jest fakt, że nasz kwartalnik z liczbą 727 zaindeksowanych dokumentów znajduje się na 3-cim miejscu w rankingu “Top Top 25 ESCI Polish Journals by number documents”, który został przedstawiony w materiałach z listopadowego szkolenia prowadzonego przez firmę Clarivate Analytics – właściciela platformy Web of ScienceTM. Oprócz wysokiej i wciąż poprawiającej się jakości wydawanego kwartalnika, sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim odpowiedniej strukturze danych i mechanizmom zaimplementowanym w repozytorium artykułów naukowych czasopisma internetowego opracowanym przez Akademię Morską w Szczecinie w 2015 roku. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma począwszy od pierwszego numeru wydanego w 1973 roku, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/. Digitalizacja i udostępnienie archiwalnych publikacji zostało sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej z wymienionych wcześniej środków na działalność upowszechniającą naukę.

Jednocześnie chciałbym zakomunikować Państwu, iż zgodnie z oficjalną informacją Zespołu Ewaluacji Czasopism Naukowych Index Copernicus International z dn. 17 listopada 2017, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie uzyskały ocenę jakości wydawniczej wyrażonej wskaźnikiem ICV 2016 równą 90,35. Dla porównania w poprzednich trzech latach wskaźniki wynosiły odpowiednio: w 2014 wskaźnik ICV 2013 = 6,16 (64,38 wg nowej metodyki), w 2015 wskaźnik ICV 2014 = 7,76 (79,38 wg nowej metodyki), w 2016 wskaźnik ICV 2015 = 87,49. A więc w wymienionym okresie wskaźnik uległ podwyższeniu o 42,5%. 

Należy w tym miejscu podkreślić, iż ustawiczna poprawa jakości wydawniczej naszego czasopisma jest wynikiem wytężonej pracy zespołu redakcyjnego, członków rady naukowej i recenzentów, a także polityki obecnych i poprzednich władz uczelni wspierającej rozwój kwartalnika. Wszystkim tym osobom serdecznie dziękuję. Autorów bardzo zachęcam do nadsyłania swoich prac zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag. 

                                                                                                                                  dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
                                                                                                                                  Redaktor Naczelny
                                                                                                                                  Szczecin, 15.12.2017