Nowości

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

ISSN 1733-8670 (Printed)

ISSN 2392-0378 (Online)

DOI PREFIX 10.17402

Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin zgodnie z decyzją Nr 583/P-DUN/2019 z dn. 21 maja 2019 r. uzyskał dofinansowanie na lata 2019-2020 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Przedsięwzięcie obejmuje zadanie tłumaczenia i korekta językowa.

    

Szanowni Czytelnicy!

Jest mi niezmiernie miło przekazać na Państwa ręce najnowszy numer Akademickich Aktualności Morskich (AAM). Z dniem 01 lutego 2019 r. J.M Rektor powierzył mi funkcję kierownika i redaktora naczelnego Wydawnictwa Naukowego uczelni oraz redaktora naczelnego kwartalnika AAM [...]

                                                                                                  Redaktor Naczelny Wydawnictwa

                                                                                               dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM

Szanowni Czytelnicy!

Na wstępie chciałbym podziękować J.M Rektorowi Akademii Morskiej w Szczecinie za zaufanie jakim mnie obdarzył, powierzając mi z dniem 1 lutego 2019 roku funkcję redaktora naczelnego Zeszytów Naukowych AMS. Jest to dla mnie osobiście bardzo duże wyróżnienie, jak również mobilizacja do aktywnego zaangażowania się w rozwój kierowanego przeze mnie czasopisma [...]

                                                                                                     Redaktor Naczelny

                                                                                                   dr inż. Robert Jasionowski

 

Szanowni Czytelnicy!
Mam wielki zaszczyt przekazać Państwu najnowszy 56(128) numer Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin. W bieżącym numerze publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, transportu i logistyki.

Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru zatytułowany “Practical approach to calculating the hydrodynamic oscillating loads of a ship propeller under non-uniform wake field” przygotował światowej sławy specjalista w zakresie mechaniki płynów Prof. Hassan Ghassemi professor of maritime engineering at Amirkabir University of Technology. Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z modelowaniem hydrodynamicznym pędników śrubowych. Publikacja powstała w związku z realizacją przez nasze wydawnictwo projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniającą naukę: grant nr 790/P-DUN/2016. Koszty honorarium autorskiego i publikacji zostały pokryte przez rektora Maritime University of Szczecin ze środków przeznaczonych na finansowanie współpracy międzynarodowej. Mam nadzieję, że ze względu na aktualność artykułu będzie on atrakcyjny dla wszystkich czytelników zainteresowanych optymalizacją układów napędowych statków.

Czytaj więcej...

Szanowni Czytelnicy!
 
   Niniejszym przekazuję na Państwa ręce najnowszy 55(127) numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W bieżącym numerze publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, transportu i logistyki, nawigacji oraz zagadnień rozwoju kariery zawodowej w branży morskiej.
   Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru zatytułowany “TRIZ: Theory of Solving Inventive Problems to Support Engineering Innovation in Maritime Industry” przygotował światowej sławy specjalista w rozwijaniu innowacji Valeri Souchkov wykładowca University of Twente (Enschede, The Netherlands) oraz TIAS Business School (Tilburg, the Netherlands). Członek założyciel Europejskiego Stowarzyszenia TRIZ -  ETRIA oraz dyrektor ICG Training & Consulting (Enschede, the Netherlands). Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem metodologii TRIZ w rozwiązywaniu innowacyjnych problemów w branży morskiej. Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniającą naukę: grant nr 790/P-DUN/2016. Mam nadzieję, że ze względu na jego interdyscyplinarność niniejszy materiał będzie atrakcyjny dla wszystkich naszych czytelników. 
   W sekcji Technologie Morskie zamieszczamy artykuły poświęcone analizie hydrodynamicznej osiągów turbiny napędzanej prądami morskimi, analizie porównawczej przeglądów klasowych mechanizmów okrętowych oraz doświadczeniom w zakresie eksploatacji silników okrętowych zasilanych gazem.
   W sekcji Nawigacja i Transport Morski przedstawiono artykuły dotyczące bezpieczeństwa nawigacyjnego w obszarze wejściowym portu Świnoujście oraz dokładności danych batymetrycznych na nawigacyjnych mapach elektronicznych.
   W sekcji Inżynieria Transportu znalazły się artykuły dotyczące transportu miejskiego i optymalizacji procesów logistycznych.
   W sekcjiRóźne przedstawiono proces podejmowania decyzji o karierze w branży morskiej. Do tego celu wykorzystano model bazujący na hierarchicznym procesie decyzyjnym (AHP) oraz logice rozmytej.
   Korzystając z okazji zachęcam autorów z wszystkich stron świata do publikowania wyników swoich badań na łamach Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin. Wszystkich czytelników zaś zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej w nowej odsłonie graficznej. Pod adresem http://scientific-journals.eu/ czytelnicy uzyskają dostęp do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma.
 
                                                                                                                                 dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
                                                                                                                                 Redaktor Naczelny
                                                                                                                                 Szczecin, 15.09.2018
 

W dniu 25 września otrzymaliśmy wiadomość od Zespołu Ewaluacji Czasopism Naukowych Index Copernicus International, że na podstawie weryfikacji informacji z ankiety czasopisma oraz analizy wydań czasopisma z 2017 roku, Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017: ICV 2017 = 100.00.

Jest nam bardzo miło zakomunikować, iż zgodnie z oficjalną informacją zespołu ewaluacji czasopism naukowych bazy SJIF z dn. 03 lipca 2018, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie uzyskały ocenę jakości wydawniczej wyrażonej wskaźnikiem SJIF Journal Rank, który wyniósł w kolejnych latach: 2014 - 2,683, 2015 - 3,834, 2016 - 6,415, 2017 - 6.449, 2018 - 6,739. A więc w wymienionym okresie wskaźnik uległ podwyższeniu o 151%. Należy w tym miejscu podkreślić, iż ustawiczna poprawa jakości wydawniczej naszego czasopisma jest wynikiem wytężonej pracy zespołu redakcyjnego, członków rady naukowej i recenzentów, a także polityki władz uczelni wspierającej rozwój kwartalnika.

Czytaj więcej...