Nowości

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

ISSN 1733-8670 (Printed)

ISSN 2392-0378 (Online)

DOI PREFIX 10.17402

Szanowni Czytelnicy!

Z wielką przyjemnością przedstawiam najnowsze wydanie Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie nr 61 (133). W tym numerze Zeszytów Naukowych AMS prezentujemy wyniki badań dziewiętnastu prac, zamieszczonych w sześciu dyscyplinach: automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki o zarządzaniu i jakości; inżynieria mechaniczna oraz artykuły o innej tematyce.

Czytaj więcej...

Szanowni Czytelnicy!

Zeszyt 60(132) jest ostatnim numerem w tym roku, więc jako Redaktor Naczelny, pozwolę sobie o krótkie podsumowanie bieżącego roku. W 2019 roku w Zeszytach Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie ukazało się 69 prac naukowych, przygotowanych przez 129 autorów (łącznie, bez powtórzeń), wśród których 19,37% stanowili autorzy z afiliacją zagraniczną. Wśród autorów zagranicznych, największy wkład pochodził od pracowników naukowych zrzeszonych w ośrodkach akademickich w Nigerii – 6 autorów, na Ukrainie – 5 autorów, w Chorwacji – 4 autorów i w Iranie – 4 autorów.

Czytaj więcej...

Szanowni Czytelnicy!

Na wstępie niniejszego numeru 59(131) chciałbym Was, Drodzy Czytelnicy, poinformować, iż w dniu 31 lipca 2019 roku na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin zostały zgłoszone do oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w trzech dyscyplinach: inżynieria lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka i po opinii zespołów doradczych uzyskały 20 pkt.

Czytaj więcej...

Szanowni Czytelnicy!

W pierwszych słowach niniejszego numeru 58(130) chcę podziękować Wszystkim Czytelnikom za rosnące zainteresowanie naszym czasopismem. Mnie jako redaktora naczelnego cieszy fakt, że zgłaszają się nowi autorzy, chcący publikować swoje wyniki badań na łamach naszego kwartalnika, w którym zamieszczane są prace w trzech głównych grupach tematycznych: Navigation & Maritime Transport, Transportation Engineering and Marine Engineering & Innovation. Tematyka publikowanych prac zostanie prawdopodobnie w przyszłości rozszerzona, ponieważ Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin zostały zgłoszone do oceny przez zespoły doradcze powoływane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w trzech dyscyplinach: inżynieria lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Rozszerzenie tematyki zamieszczanych prac w Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin z pewnością wzmocni pozycję naszego czasopisma na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Read more...

Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin zgodnie z decyzją Nr 583/P-DUN/2019 z dn. 21 maja 2019 r. uzyskał dofinansowanie na lata 2019-2020 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Przedsięwzięcie obejmuje zadanie tłumaczenia i korekta językowa.

    

Szanowni Czytelnicy!

Jest mi niezmiernie miło przekazać na Państwa ręce najnowszy numer Akademickich Aktualności Morskich (AAM). Z dniem 01 lutego 2019 r. J.M Rektor powierzył mi funkcję kierownika i redaktora naczelnego Wydawnictwa Naukowego uczelni oraz redaktora naczelnego kwartalnika AAM [...]

                                                                                                  Redaktor Naczelny Wydawnictwa

                                                                                               dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM

Szanowni Czytelnicy!

Na wstępie chciałbym podziękować J.M Rektorowi Akademii Morskiej w Szczecinie za zaufanie jakim mnie obdarzył, powierzając mi z dniem 1 lutego 2019 roku funkcję redaktora naczelnego Zeszytów Naukowych AMS. Jest to dla mnie osobiście bardzo duże wyróżnienie, jak również mobilizacja do aktywnego zaangażowania się w rozwój kierowanego przeze mnie czasopisma [...]

                                                                                                     Redaktor Naczelny

                                                                                                   dr inż. Robert Jasionowski