Słowo wstępu do numeru 51(123)/2017

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

ISSN 1733-8670 (Printed)

ISSN 2392-0378 (Online)

DOI PREFIX 10.17402

Szanowni Czytelnicy,

Mam ogromną przyjemność przekazać na Państwa ręce najnowszy 51(122) numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. Jednocześnie chciałbym podzielić się z Państwem wiadomością, że Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie właśnie wypływają na szerokie, międzynarodowe wody za sprawą Web of Science Core Collection – bazy, w której są indeksowane od lipca br.

Do 2014 roku artykuły publikowane na łamach Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie były indeksowane przez bazy bibliometryczne takie jak BazTech, EBSCO, Google Scholar oraz Index Copernicus. W kolejnych miesiącach czasopismo zostało zarejestrowane w nowych bazach, czego wynikiem było włączenie kwartalnika w październiku ubiegłego roku do Emerging Sources Citation Index (ESCI) - bazy danych będącej częścią prestiżowej platformy Web of Science.

Platforma Web of Science, na której znalazły się ZN zlicza cytowania w poszczególnych artykułach, co bezpośrednio przekłada się na wskaźniki bibliometryczne innych artykułów dotychczas zaindeksowanych w tej bazie oraz cytowalność poszczególnych naukowców. Jest to więc ogromna okazja dla naszych autorów do zaprezentowania na międzynarodowym forum wyników swoich badań i poprawy wskaźników ilościowych aktywności naukowej. Natomiast dla naszego kwartalnika to szansa na zwiększenie liczby cytowań i tym samym dalsza droga ku wprowadzeniu kwartalnika na Journal Citations Reports JCR®.

W bieżącym numerze publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, nawigacji morskiej oraz inżynierii transportu. Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru zatytułowany “Application of Root Conflict Analysis (RCA+) to Formulate Inventive Problems in Maritime Industry” przygotował TRIZ MASTER Valeri Souchkov - Vice President Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MATRIZ), Założyciel i kierownik ds. informacji rady wykonawczej ETRIA (Europejskiego Stowarzyszenia TRIZ), dyrektor ICG Training & Consulting (Enschede, the Netherlands), wykładowca na University of Twente (Enschede, The Netherlands) oraz TIAS Business School (Tilburg, the Netherlands). Artykuł ten poświęcony jest wykorzystaniu jego autorskiej metody RCA+ w analizie przyczynowo-skutkowej katastrofy promu Estonia. Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniającą naukę: grant nr 790/P-DUN/2016. Mam nadzieję, że niniejszy materiał będzie atrakcyjny dla wszystkich czytelników zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa w transporcie morskim oraz wykorzystaniu metod inwentycznych.

W sekcji Marine Technology and Innovation zamieszczamy artykuły dotyczące oceny ekonomiczności nowego podejścia w opartym o kamery systemie detekcji dymu na statkach oraz wykorzystaniu metod heurystycznych i numerycznych w projektowaniu kadłubów statków morskich.

W sekcji poświęconej nawigacji opisano metodykę określania bezpiecznej trajektorii statku oraz omówiono wybrane aspekty prawne w morskich postępowaniach powypadkowych w Polsce.

W sekcji inżynieria transportu zamieszczamy artykuły, które dotyczą transportu przybrzeżnego na obszarach portów Szczecin i Świnoujście, ekonomicznych aspektów eksploatacji systemów okrętowych oraz określeniu wymiarów masowca.

Ponadto w bieżącym numerze w sekcji różne omówiono zagadnienia projektowania i modelowania czujników momentu siły dla egzoszkieletów, modelowaniu diagnostycznemu, symulacjom komputerowym w górnictwie morskim, a także przedstawiono studium efektywności doboru specjalistów i przydzielenia ról w zespole w oparciu o teorię Belbina.

W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma począwszy od pierwszego numeru wydanego w 1973 roku, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.  Digitalizacja i udostępnienie archiwalnych publikacji zostało sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej z wymienionych wcześniej środków na działalność upowszechniająca naukę.

Autorów bardzo zachęcam do nadsyłania artykułów zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag, które zapewne poprawią jakość kwartalnika. 

                                                                                                                                 dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
                                                                                                                                 Redaktor Naczelny
                                                                                                                                 Szczecin, 15.09.2017