Słowo wstępu do numeru 52(124)/2017

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

ISSN 1733-8670 (Printed)

ISSN 2392-0378 (Online)

DOI PREFIX 10.17402

Szanowni Czytelnicy!

Mam ogromną przyjemność przekazać na Państwa ręce najnowszy 52(124) numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W bieżącym numerze publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, nawigacji morskiej oraz inżynierii transportu. 

Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru zatytułowany “Structural analysis for ships in arctic conditions” przygotował prof. Ehlers Sören - kierownik the instytutu projektowania statków Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu (TUHH) i profesor wizytujący w norweskim uniwersytecie NTNU. Światowej klasy specjalista w zakresie zrównoważonego transportu w obszarach arktycznych. Artykuł podsumowuje kwestie prawne projektowania statków pływających po wodach pokrytych krą. Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniającą naukę: grant nr 790/P-DUN/2016. Mam nadzieję, że niniejszy materiał będzie atrakcyjny dla wszystkich czytelników zainteresowanych zagadnieniami efektywnej i bezpiecznej żeglugi w obszarach arktycznych.

W sekcji Technologie Morskie i Innowacje zamieszczamy artykuły dotyczące wykorzystania materiałów kompozytowych, symulacji komputerowych deformacji i naprężeń w rurociągach systemów oceanotechnicznych oraz rozlokowania pędników w układach dynamicznego pozycjonowania statków.


W sekcji poświęconej nawigacji opisano propozycje związane z unikaniem kolizji na morzu, wykorzystaniem urządzeń logicznych do przetwarzania danych nautycznych. Ponadto przedstawiono kwestie planowania podruży statku autonomicznego, dwu-wymiarową estymację współrzędnych oraz przedstawiono analizę prędkości gazowca LNG Al Nuaman podczas jego pierwszej podróży do terminalu LNG w Świnoujściu (trasa Arkona–Świnoujście–Arkona).

W sekcji inżynieria transportu znalazły się artykuły dotyczące wykorzystania teorii grafów w modelowaniu sieci transportowych i określania pozycji w żegludze śródlądowej z wykorzystaniem stacjonarnej niemetrycznej kamery. Przedstawiono również kwestie związane z ekspoatacją systemów AIS, model wspomagania decyzji radiooperatora oraz nahełmowy system wspomagania pracy pilota helikoptera podczas akcji SAR.

Ponadto w bieżącym numerze w sekcji Miscellaneous przedstawiono przegląd osiągnięć w zakresie analizy ważności złożonych systemów technicznych, przedstawiono problematykę spoofingu GPS/GNSS, zaprezentowano praktyczne wykorzystanie modeli matematycznych różnego typu.

Korzystając z okazji chciałbym poinformować czytelników, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie został zaindeksowany w bazie Web of ScienceTM Core Collection Emerging Sources Citation Index Backfile (ESCI Backfile) stanowiącej archiwum bazy ESCI, do której Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie zostały z kolei włączone w ubiegłym roku. Archiwum „ESCI backfile” ujmuje artykuły opublikowane w latach 2005-2014. Wielkim sukcesem, jest fakt, że nasz kwartalnik z liczbą 727 zaindeksowanych dokumentów znajduje się na 3-cim miejscu w rankingu “Top Top 25 ESCI Polish Journals by number documents”, który został przedstawiony w materiałach z listopadowego szkolenia prowadzonego przez firmę Clarivate Analytics – właściciela platformy Web of ScienceTM. Oprócz wysokiej i wciąż poprawiającej się jakości wydawanego kwartalnika, sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim odpowiedniej strukturze danych i mechanizmom zaimplementowanym w repozytorium artykułów naukowych czasopisma internetowego opracowanym przez Akademię Morską w Szczecinie w 2015 roku. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma począwszy od pierwszego numeru wydanego w 1973 roku, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/. Digitalizacja i udostępnienie archiwalnych publikacji zostało sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej z wymienionych wcześniej środków na działalność upowszechniającą naukę.

Jednocześnie chciałbym zakomunikować Państwu, iż zgodnie z oficjalną informacją Zespołu Ewaluacji Czasopism Naukowych Index Copernicus International z dn. 17 listopada 2017, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie uzyskały ocenę jakości wydawniczej wyrażonej wskaźnikiem ICV 2016 równą 90,35. Dla porównania w poprzednich trzech latach wskaźniki wynosiły odpowiednio: w 2014 wskaźnik ICV 2013 = 6,16 (64,38 wg nowej metodyki), w 2015 wskaźnik ICV 2014 = 7,76 (79,38 wg nowej metodyki), w 2016 wskaźnik ICV 2015 = 87,49. A więc w wymienionym okresie wskaźnik uległ podwyższeniu o 42,5%. 

Należy w tym miejscu podkreślić, iż ustawiczna poprawa jakości wydawniczej naszego czasopisma jest wynikiem wytężonej pracy zespołu redakcyjnego, członków rady naukowej i recenzentów, a także polityki obecnych i poprzednich władz uczelni wspierającej rozwój kwartalnika. Wszystkim tym osobom serdecznie dziękuję. Autorów bardzo zachęcam do nadsyłania swoich prac zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag. 

                                                                                                                                  dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
                                                                                                                                  Redaktor Naczelny
                                                                                                                                  Szczecin, 15.12.2017