Newsletter


 1. Dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk, prof. AMG, Akademia Morska w Gdyni, Polska
 2. Prof. Robert Aps, University of Tartu, Estonia
 3. Osiris a. Valdez Banda, MSc, Aalto University, Finland
 4. Dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie, Polska*
 5. Dr. sc. Miroslav Bistrović, University of Rijeka, Croatia
 6. Dr hab. inż. Mariusz Borawski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polska
 7. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Burciu, Akademia Morska w Gdyni, Polska
 8. Dr hab. inż. Tomasz Cepowski, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie, Polska*
 9. Prof. dr hab. inż. Adam Charchalis, Akademia Morska w Gdyni, Polska
 10. Dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie, Polska*
 11. Dr inż. Janusz Cieloszyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polska
 12. Prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz, Akademia Morska w Gdyni, Polska
 13. Prof. Dr.-Ing. Holger Dahms, Luebeck University of Applied Sciences, Germany
 14. Dr inż. Łukasz Dziemba, Silesian University of Technology, Gliwice, Polska
 15. Prof. Sören Ehlers, DSc, Hamburg University of Technology, Germany
 16. Dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie, Polska*
 17. Dr hab. inż. Mirosław K. Gerigk, prof. PG, Potitechnika Gdańska, Polska
 18. Prof. Hassan Ghassemi, PhD, Amirkabir University of Technology, Iran
 19. Dr inż. Mariusz Giernalczyk, Associate Professor, Akademia Morska w Gdyni, Polska
 20. Dr hab. inż. Andrzej Grządziela, prof. AMW, akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska
 21. Dr hab. inż. Maciej Gucma, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie, Polska*
 22. Dr hab. inż. Jerzy Herdzik, prof. AMG, Akademia Morska w Gdyni, Polska
 23. Dr inż. Karol Korcz, Akademia Morska w Gdyni, Polska
 24. Dr inż. Maciej Kozak, Akademia Morska w Szczecinie, Polska*
 25. Prof. dr. sc. Srećko Krile, University of Dubrovnik, Chorwacja*
 26. Prof. dr hab. Jan Kulczyk, Politechnika Wrocławska, Polska
 27. Prof. dr hab. inż. Józef Lisowski, Akademia Morska w Gdyni, Polska
 28. Dr hab. inż. Artur Makar, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska
 29. Dr.-Ing. Michael Mertsch, Detecon International GmbH, Germany
 30. Kmdr dr inż. Waldemar Mironiuk, akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska
 31. Dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. AMG, Akademia Morska w Gdyni, Polska
 32. Dr hab. inż. Jakub Montewka, prof. AMG, Akademia Morska w Gdyni, Polska; Aalto University and Finnish Geospatial Research Institute, Finland*
 33. Dr inż. Halina Nieciąg, AGH Kraków, AGH University of Science and Technology, Cracow, Polska
 34. Dr hab. inż. Piotr Pawełko, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polska
 35. Dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska*
 36. Prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz, Akademia Morska w Szczecinie, Polska*
 37. Prof. dr hab. inż. Jan Purczyński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polska
 38. Dr hab. inż. Jerzy Pyrchla, prof. PG, Politechnika Gdańska, Poland*
 39. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz, Akademia Morska w Szczecinie, Polska*
 40. Prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski, Gdańsk University of Technology, Polska
 41. Dr inż. Michał Twardochleb, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polska
 42. Dr hab. inż. Ryszard Wawruch, prof. AMG, Akademia Morska w Gdyni, Polska
 43. Dr hab. inż. Mariusz Wąż, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska
 44. Dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. aM, Akademia Morska w Szczecinie, Polska*
 45. Dr hab. inż. Katarzyna Żelazny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polska
 46. Dr hab. inż. Sławomir Żółkiewski, Silesian University of Technology, Gliwice, Polska*
*) recenzenci będący w składzie Rady Naukowej i/lub zatudnieni w Akademii Morskiej w Szczecinie i/lub zatrudnieni w redakcji czasopisma
Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie