Newsletter

 1. dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie, Polska
 2. prof. dr hab. inż. Igor Arefyev, Akademia Morska w Szczecinie, Polska
 3. dr hab. inż. Małgorzata Baron-Wiaterek, prof. PŚl, Politechnika Śląska, Gliwice, Polska
 4. dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie, Polska
 5. dr hab. inż. Witold Biały, prof. PŚl, Politechnika Śląska, Gliwice, Polska
 6. dr hab. inż. Zbigniew Burciu, prof. AM, Akademia Morska w Gdyni, Polska
 7. prof. dr hab. inż. Adam Charchalis, Akademia Morska w Gdyni, Polska
 8. prof. dr hab. Zofia Cichoń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 9. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska
 10. prof. dr Daniel Duda, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynie, Polska
 11. dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG, Politechnika Gdańska, Polska
 12. prof. dr hab. inż. Jerzy Głuch, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, Polska 
 13. dr hab. inż. Andrzej Grządziela, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska
 14. dr inż. Zygmunt Górski, prof. AMG, Akademia Morska w Gdyni, Polska
 15. dr hab. inż. Lucjan Gucma, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie, Polska
 16. dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie, Polska
 17. prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska
 18. prof. dr hab. inż. Oleh Klyus, Akademia Morska w Szczecinie, Polska
 19. prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski, Politechnika Gdańska, Polska
 20. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, prof. PŚl, Politechnika Śląska, Gliwice, Polska
 21. prof. dr hab. Hieronim Kubera, Politechnika Warszawska, Polska
 22. prof. dr hab. inż. Janusz Kwaśniewski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
 23. dr hab. inż. Marian Malicki, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska
 24. dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie, Polska
 25. dr hab inż Alina Matuszak-Flejszman, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 26. prof. dr hab. inż. Janusz Mysłowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska
 27. prof. dr hab. inż. Leszek Piaseczny, Politechnika Gdańska, Polska
 28. prof. dr hab. inż. Jan Purczyński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska
 29. dr hab. Leszek Smolarek, prof. AMG, Akademia morska w Gdyni, Polska
 30. prof. dr inż. Jerzy Sołdek, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 31. dr inż. Ryszard Wawruch, prof. AMG, Akademia Morska w Gdyni, Polska
 32. dr hab. inż. Adam Weintrit, prof. AMG, Akademia Morska w Gdyni, Polska
 33. dr hab. Zenon Zwierzewicz, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie, Polska
 34. prof. dr hab. inż. Stefan Żmudzki, Akademia Morska w Szczecinie, Polska
    
home.pl Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie