Newsletter

  1. Dr hab. inż. Władysław Buchholz, Associate Professor, Szczecin University of Technology, Poland
  2. Dr hab. Stanisław Flejterski, Associate Professor, Szczecin University, Poland
  3. Prof. zw. dr hab. Waldemar Grzywacz, Szczecin University, Poland
  4. Dr hab. Henryk Gurgul, Associate Professor, Szczecin University, Poland
  5. Dr hab. Mariusz Jedliński, Associate Professor, Szczecin University, Poland
  6. Dr hab. Edward Niesyty, Poznan University of Technology, Poland
  7. Prof. dr hab. Ludmiła Stodolnik, Agricultural University of Szczecin, Poland
  8. Dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak, Associate Professor, Agricultural University of Szczecin, Poland
  9. Dr hab. Elżbieta Załoga, Associate Professor, Szczecin University, Poland
Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie