Newsletter

Dr hab. Lech Kasyk, Maritime University of Szczecin, Poland

Prof. dr hab. Zenon Zwierzewicz, Maritime University of Szczecin, Poland

Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie