Newsletter

Publishing House Manager - mgr Barbara Tatko

Translation and Proofreading - Mark J. Hunt, PhD

Editor - mgr Adriana Nowakowska

Layout Design - tech. Tomasz Kwiatkowski

Computer Typesetting - mgr inż. Irena Hajdasz

 

Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie